Ekonomija seminarski Radovi

Go down

Ekonomija seminarski Radovi

Post  Admin on Thu Dec 03, 2009 4:17 pm

Abilenov paradoks u našim uslovima
Akcionarsko društvo
Aktivnosti domaćih malih i srednjih preduzeća u cilju postizanja poslovne izvrsnosti
Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije
Analiza neiskorišcenih internih resursa preduzeća u funkciji optimizacije finansijskog položaja preduzeća.
Analiza neiskorišcenih unutrašnjih rezervi u preduzeću
Analiza poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća u Srbiji
Analiza procesa carinskog rada u putničkom prometu
Analiza programa proizvodnje u AD“DIJAMANT“ – Zrenjanin
Analiza regulacije monopola kroz primere
Antropološki aspekti globalizacije
Benčmarking
Bilbordi kao novi mediji
Biznis inkubator centar - instrument podrške razvoja malih i srednjih preduzeća
Biznis plan - music shop
Bruto nacionalni proizvod kao najbolji pokazatelj životnog standarda
Budžet Evropske unije
Carine
Carine 2
Carine i uvozni režim
Carinski postupci s robom
Carinski sistem i carinski propisi u Srbiji
Case study - Agencija „BBSI“ Arilje
Case study - Bambi
Case study - Crvenka
Case study - Crvenka
Case study - Dijamant Zrenjanin
Case study - Rudstroj
Case study - Rumekon
Case study - Starbucks
Case study - Swisslion
Cena kao instrument marketing miksa
Definisanje i karakteristike usluga
Definisanje i znacaj kvaliteta usluge
Direktne strane investicije
Direktni marketing
Distribucija kao element marketing miksa
Dobrovoljno penziono osiguranje u Srbiji
Dokumenta u medjunarodnom drumskom prevozu
Donošenje kreativnih odluka
Dosadašnja i buduca proširenja Evropske unije
Downsizing
Edukacija menadžera u procesu transformacije organizacije
Efekti na trzistu kapitala
Ekonomika trgovine
Ekonomska dostignuća i razvoj naučne misli merkantilista
Ekonomski efekti upotrebe Web prezentacija kod svetskih kompanija
Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom
Ekonomski rast - zemlje u tranziciji vs. razvijene zemlje
Ekonomski rast i razvoj preduzeca
Elektronska trgovina kao segment e-ekonomije
Elementi države i suverenost
E-marketing
Esej - preduzece Artist Sistems
Etički aspekti ponašanja potrošača
Etički kodeksi
Evropska unija i Balkan.
Evropska unija i zemlje jugoistočne Evrope
Evropske integracije kao šansa
Evropski sud pravde
Evropski sud pravde i upravno pravo EU
Evropsko tržište osiguranja i komparacija sa domaćim tržištem osiguranja
Evropsko zakonodavstvo u oblasti rodne diskriminacije
Faktori organizacije u firmi
Faktori proizvodnje
Faze strategijskog usmeravanja organizacije - vizija, misija i ciljevi
Finansijska i devizna tržišta u svetu i Jugoslaviji
Fiskalna ekonomija i strategija tranzicije
Formiranje cena u komunalnom sektoru
Formiranje svetskog sistema
Globalizacija
Globalizacija - dva lika sveta
Globalizacija 2.doc
Globalizacija 3.doc
Globalizacija 4.doc
Globalizacija 5.doc
Globalizacija 6.doc
Globalizacija i istorija
Globalizacija i kulturni imperijalizam
Globalizacija i novi svetski poredak
Globalizacija industrije
Globalizacija tržišnih privreda
Globalna harmonizacija polaganja računa
Grupe u organizaciji
Holding Jugoalat
Hotel Montenegro Bečići
Identifikovanje procesa u preduzeću
Imovinska šteta
Implementacija strategije u preduzeću
Informacije - najdragocenija roba
Inovacije u poslovanju banke
Instrumenti marketing miksa
Interna komunikacija kao deo uspešne organizacije
Internet - novi poligon etičkih kodeksa
Internet i izmenjena marketing paradigma 90-tih
Internet marketing
Interpersonalna uloga menadžera u organima javne uprave
Iskustva velikih investitora
Istraživanje tržišta
Istraživanje tržišta za izbor lokacije ugostiteljskog objekta
Izbor proizvoda i proizvodnog pregrama u cilju obezbedjivanja optimalnog kvaliteta
Izrada i namena poslovnog plana
Japanski menadžment
Javni sektor i strukturne reforme
Kako napisati biznis plan
Kanali distribucije
Kanali prodaje
Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
Karakteristike dobrovoljnog penzionog osiguranja u Srbiji
Karakteristike robne razmene Srbije sa zemljama EU
Kartel
Klasteri
Komponente emocionalne inteligencije
Koncept upravljanja zadovoljstvom potrošača
Koncepti i tehnike za strategijski menadžment
Koncesije i strana ulaganja kao oblik direktnih investicija u Srbiji
Konkurentnost uslužnog sektora Srbije na inostranom tržištu
Koristi i troškovi od članstva u Evropskoj uniji
Korporacija kao oblik organizovanja preduzeća u savremenim uslovima
Korporacije
Korporativna bezbednost
Korporativno upravljanje
Kreditiranje pravnih lica
Kreiranje Menadžment Tima
Kreiranje usluga
Kultura kvaliteta i organizacije
Kvalitet i preduzetnički menadžment - startovanje biznisa
Kvalitet usluge
Liderstvo
Ljudski kapital u preduzeću
Ljudski resursi
Logistički sistemi
Makroekonomija i fiskalna politika
Mala i srednja preduzeća
Marketing informacioni sistem
Marketing informacioni sistem 2
Marketing plan hotela Prijedor
Marketing plan za novi proizvod
Marketing proces
Marketing proces 2
Marketing strategija kompanije Eunet
Marketing strategija virtuelnih tržišta
Marketing turističkih usluga
Marketing turističkog proizvoda
Marketing u savremenoj privredi
Marketing u sportu
Marketing usluga
Marksova ekonomska misao
Masovna komunikacija i globalna kultura
Masovna komunikacija i masovna kultura
Mass mediji
Medjunarodna konkurentnost savremenog preduzeća
Medjunarodno kretanje kapitala
Medunarodni marketing
Medunarodno kretanja kapitala 2
Menadžer - Preduzetnik
Menadžer budućnosti - poslovna etika
Menadžer inovator
Menadžer kao preduzetnik
Menadžer preduzetnik - karakteristike i razlike
Menadžeri i lideri
Menadžment
Menadžment i liderstvo
Menadžment komunikacija
Menadžment konkurentskih prednosti malog poduzetništva u ugostiteljstvu
Menadžment u javnom sektoru
Menadžment u razvijenim zemljama vs. menadžment zemalja u tranziciji
Menadžment, upravljanje kadrovima i organizacija
Merenje involviranosti potrošača
Merenje kvaliteta logističke usluge
Mesto i uloga carinskog sustava u funkcioniranju prometnog sustava
Metode ispitivanja tržišta
Metode upravljanja troškovima
Metodologija transformacije Pošte Srbije
Miks kanala distribucije
Model spoljnotrgovinske politike Evropske unije
Modeli kvaliteta usluge
Modelovanje strategijskog menadžmenta u sportu
Monopolistička konkurencija
Moralna pravila ponašanja u poslovnim aktivnostima
Motivacija
Motivacija radnika
Motivacija za rad
Motivacija za rad 2
Motivacija zaposlenika
Multinacionalne korporacije u procesu globalizacije
Naftna industrija Francuske
Nasilje u organizaciji
Nastanak Evropske unije
Nastanak i razvoj Evropske Unije
Neki aspekti savremenih obračuna i upravljanja troškovima
Nenasilna poslovna komunikacija
Nepotpuna konkurencija i monopol
Nepotpuna konkurencija, monopol, oligopol i monopolistička konkurencija
Neslužbeno gospodarstvo i neformalne norme ponašanja
Nezavisni slobodni mediji
Novi instrumenti marketinga u promociji
Nužnost proizvodnje i osnovni činioci
Oblici medjunarodnog kretanja kapitala
Oblikovanje poslovne strategije
Oblikovanje radnog mesta
Odlučivanje i kvalitet vodenja
Odnos države prema ekonomiji
Odnos izmedju strateškog i operativnog menadžmenta
Odnos monetarne i fiskalne vlasti u Hrvatskoj
Odnosi izmedju timova i grupa
Odnosi s javnošću
Odnosi sa medijima kao deo odnosa sa javnošću
Održivi razvoj
Okruženje u poslovanju preduzeća
Operacije u kontejnerskim terminalima
Opis misija neprofitnih organizacija
Oporezivanje OffShore biznisa
Optimizacija proizvodnog procesa
Organi Evropske unije
Organizacija preduzeća Pošte Srpske
Organizacija proizvodnog procesa
Organizovanje dogadjaja
Orijentacija prema potrošačima u hrvatskim poduzećima
Osnivanje preduzeća u privrednom sistemu RS
Osnove menadžmenta
Osnove obračuna troškova i učinaka
Paritet novca i devizni kurs
Penzijski fondovi
Percepcije i ponašanje potrošača
Perspektive razvoja zemalja u tranziciji
Plan marketing aktivnosti
Plan marketing istraživanja - Vitaskin
Planiranje biznis usluga i izrada finansijskog plana
Planiranje ljudskih potencijala u Poštama Srpske
Planiranje marketinga
Planiranje realizacije projekata
Pojam i definisanje troškova
Pojam i značaj carine
Politički marketing
Politika indirektnih poreza u BiH
Politika konkurencije u Evropskoj uniji
Polozaj i značaj preduzetništva u Srbiji
Položaj i značaj preduzetništva u Srbiji 2
Poreska konkurencija
Porez na imovinu za fizička lica
Poslovna etika
Poslovna etika i socijalna odgovornost preduzetnika
Poslovna komunikacija
Poslovni običaji u svetu
Postavka i organizacija proizvodnog procesa u mesnoj industriji
Povećanje izvoza kao faktor smanjivanja neravnoteže platnog bilansa Srbije
Povezivanje malih i srednjih preduzeća
PR i televizija
Praktični formalizam u poslovnoj etici
Pravni sistem
Pravni status i značaj malih i srednjih preduzeća
Pravo konkurencije
PR-Delta
Prednosti i nedostaci fokus grupa i dubinskih intervjua kod prikupljanja primarnih podataka
Prednosti timskog rada i mrežne organizacije
Preduzetničke strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća
Preduzetništvo - biznis plan
Preduzetništvo i inovativnost
Prihvatanje klijenta, globalni proces revizije, izveštaji revizije, prevare i drugi nezakoniti poslovi
Primena informacionih tehnologija - Pošta Srpske
Privatizacija u Rusiji
Privredni kriminal
Problem mobinga
Problem nerazvijene saobraćajne infrastrukture u Srbiji i predlog rešenja modernizacije
Problematika odlučivanja o investiranju preduzeća u uslovima neizvesnosti i rizika
Proces globalizacije svetske privrede
Proces motivisanja
Proces planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije
Profesionalna poslovna etika
Proizvod kao instrument marketing miksa
Promocija u funkciji uspješnosti i učinkovitosti poslovanja turističke agencije
Propaganda u preduzeću Rubin Kruševac
Racio analiza
Računovodstvo preduzeća u tranziciji
Računovodstvo preduzeća u tranziciji 2
Ravnoteža ponude i potražnje
Razlozi i smisao evropskih integracionih procesa
Razumevanje posla i uloga menadžera
Razvoj malog biznisa u Srbiji
Reforma infrastrukturnih delatnosti i privatizacija javnih preduzeća
Reforma sistema zdravstvene zaštite
Regioni i regionalizacija
Relacioni marketing
Reorganizacija kao mera za sprečavanje stečaja
Repo poslovi
Rezultati, perspektive i prepreke upravljanja promenama u procesu privatizacije preduzeća u Srbiji
Savremena postkejnsijanska makroekonomska analiza
Savremeno makroekonomsko planiranje
Savremeno odlučivanje
Segmentacija tržišta i izbor ciljnih kupaca
Selekcija ljudskih resursa
Skvoterski pokret
Špedicija
Spoljnotrgovinski deficit SFRJ u razmeni sa zemljama OECD
Spoljnotrgovinsko poslovanje
Stavljanje robe u slobodan promet
Stavovi, ideje, razlozi i želje u pokretanju posla
Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih
Strane direktne investicije kao faktor privrednog rasta i razvoja
Strategija i implementacija marketing usluga
Strategija i planiranje razvoja poštanskog saobraćaja Republike Srpske
Strategija i projekcija dugoročnog razvoja energetike u Srbiji
Strategija lokalnog održivog razvoja opštine Negotin
Strategija monetarne politike Evropske centralne banke
Strategija razvoja trgovinske marke
Strategije odnosa s javnošću
Strategije razvoja proizvoda na primeru preduzeća Intermezzo
Strategijski menadžment
Strategijski menadžment na primeru kompanije “Swisslion-Takovo”
Strategijski menadžment u uslovima tranzicije
Strateško planiranje
Strateško usmeravanje preduzeća
Stres na poslu
Stres na radu - menadžerska bolest
Stres u organizaciji
Stvarno pravo i stvari
Svetska trgovinska organizacija
Svetska trgovinska organizacija 2
Svetska trgovinska organizacija 3
Svetski poredak, globalizacija i pitanje suvereniteta
Svjetska trgovinska organizacija
Svjetski trendovi u turizmu
Tehnike motivisanja zaposlenih
Tehnološke osnove efektivne proizvodnje - primer Mlekoprodukt
Teorija igara
Teorija organizacije
Teorija rasta preduzeća
Teorijske osnove monetarno-kreditne politike
Timski rad u sistemu menadžmenta kvalitetom
Tokovi svetske trgovine sa osvrtom na problem globalizacije i ekonomskog razvoja zemalja u tranziciji
TQM
TQM - put ka konkurentskoj dominaciji
Transferne i profitne cene
Transformisanje transakcionog u relacioni marketing
Tranzicija
Tranzicija u Srbiji
Tranzit robe
Trgovina bez granica
Troškovi i tražnja
Troškovi u poslovnom odlučivanju
Učešće na internacionalnim tenderima i priprema internacionalne ponude
Ugovor o osiguranju
Ugovor o zastupanju
Ugovori u medjunarodnom drumskom prevozu
Ugovori u medjunarodnom poslovanju
Uloga direktnog marketinga u upravljanju odnosima sa potrošačem
Uloga države u privredi
Uloga ekonomije znanja i poduzetništva u razvojnoj strategiji regionalne ekonomske politike
Uloga i značaj funkcionalnih menadžera u postizanju konkurentnosti
Uloga i značaj odnosa s javnošću u društvu
Uloga menadžera u oblikovanju i sprovodjenju promena organizacije
Uloga organizacijskih vrijednosti u javnoj upravi
Uloga Svjetske banke u globalnoj ekonomiji
Uloga usluga u nacionalnim ekonomijama
Uloga uslužnog sektora u ekonomskom razvoju Srbije
Umanjenje vrednosti imovine
Umijeće upravljanja ljudskim resursima
Unapredjenje konkurentnosti preduzeća primenom CRM
Upravljanje kvalitetom
Upravljanje ljudskim potencijalima
Upravljanje ljudskim potencijalima 2
Upravljanje ljudskim resursima
Upravljanje ljudskim resursima 2
Upravljanje otporom u organizaciji
Upravljanje proizvodnjom
Upravljanje projektima uz pomoć kompjutera
Upravljanje rizikom i osiguranje
Upravljanje zalihama
Uslužna ekonomija
Uslužna privredna društva
Uticaj makroekonomskog razvoja Srbije na rast i razvoj trgovinskih preduzeća u Srbiji
Uticaj promocije za stavove
Uticaj troškova na poslovni rezultat preduzeća
Uvod u marketing
Vaznost promocije za stavove
Važnost promocije za stavove
Virtualna logistika
Vodic kroz Evropsku uniju danas
Vodjenje
Vodjenje - liderstvo
Vodjenje projekata
Vodjenje u preduzeću
Vrste motivacijskih tehnika
Vrste poreza
Zaposleni i potrošači
Zaštita konkurencije na jedinstvenom tržištu Evropske unije
Zaštita potrošača u poštanskom i telekomunikacionom prometu
Životni ciklus preduzeća
Zloupotreba platnih kartica
Značaj akumulacije za privredni razvoj u tržišnoj ekonomiji
Značaj etičke obuke za poslovnu etiku
Značaj neformalne komunikacije u organizaciji
Značaj organizacionog ponašanja u savremenoj kompaniji
Znanja kao glavni ekonomski resurs poslovnih subjekata 21. veka
Zona slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi
Zračni transport i promet
Zvezda – Helios


http://www.maturskiradovi.net----------------------------------------------------------------------------------
maturski forum seminarski security forumi radovi magistarski radovi seminarski megatrend univerzitet megatrend beograd
maturski rad diplomski rad lektire maturalna radnja rad bankarstvo menadzment seminarski rad maturalni lektire.megatrend eseji master radovi magistarski radovi domaci domaći zadaci projekti maturalne radnje marketing promocija promocija deo marketing miksa teorija diplomski rad promocija promocija kao deo marketing miksa ekonomija znanja i uloga drzave maturski berze i berzansko poslovanje upravljanje rizicima u elektronskom bankarstvu seminarski plan razvoja turizma grcke turističko novinarstvo ujka vanja ujka vanja cehov ujka vanja likovi Ana karenjina ukratko megatrend forum megatrend info megatrend bele strane bele strane srbija megatrend univerzitet topzurka facebok menager league proactol http://www.maturski.net http://www.maturski.org http://www.seminarskirad.org http://www.seminarskirad.info http://www.essaysx.com

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  paganizonda on Tue Dec 14, 2010 11:47 pm

"Richard Holbrooke's vigorous diplomacy helped to end the war," Lidington said. "He helped to save lives and bring peace to a part of our continent wracked by civil war and bitter conflict and all Europeans are in his debt."

Even former Bosnian-Serb leader Radovan Karadzic, on trial for genocide charges, expressed sadness about Holbrooke's death.


groomsmen gift
hearing aid prices

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  paganizonda on Tue Dec 14, 2010 11:53 pm

During his long career, Holbrooke left his footprint in almost every continent, working as a diplomat in Saigon during the Vietnam war, serving as ambassador to Germany, trying to resolve conflicts in Africa, and more recently serving as special representative to Afghanistan and Pakistan during the Obama administration.

Analyst Dworkin says that along with praise, Holbrooke also earned criticism for his forceful style and for cutting deals that were sometimes seen as unsavory.

"He made enemies but he also got things done and in that sense he was a very effective negotiator," Dworkin added.


Tapware
Victims Of Crime Compensation

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 12:03 am

A doctor and a nurse were called to the scene of an accident.

Doctor: We need to get these people to a hospital now!

Nurse: What is it?

Doctor: It's a big building with a lot of doctors, but that's not important now!stretch mark treatment
bodybuilding

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 12:07 am

The patient shook his doctor's hand in gratitude and said, "Since we are the best of friends, I would not want to insult you by offering payment. But I would like for you to know that I had mentioned you in my will."

"That is very kind of you," said the doctor emotionally, and then added, "Can I see that prescription I just gave you? I'd like to make a little change."custom point of purchase display
high tech gadgets

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 12:12 am

A patient has a sore throat and goes to a doctor to get treatment for it.

Doctor: Your tonsils gotta come out.

Patient: I wanna second opinion.

Doctor: Okay, you're ugly, too.owner operator jobs in illinois
OC Real Estate

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  paganizonda on Wed Dec 15, 2010 3:45 am

Australian authorities say more than two dozen people are dead after a boat filled with suspected asylum seekers broke up on the rugged shores of a remote island Wednesday.

Customs officials say 42 people have been rescued and another 27 bodies have been recovered following the tragedy at Christmas Island, located several thousand kilometers northwest of Australia in the Indian Ocean


dark circles under eyes
steroids

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  paganizonda on Wed Dec 15, 2010 9:36 am

At a Seoul hotel, U.S. Ambassador Kathleen Stephens acknowledged she was rushing through a luncheon speech to the American Chamber of Commerce so the audience would not be caught outside during the air raid drill.

The ambassador says the United States and South Korea are working very closely, through military and diplomatic channels, to develop countermeasures to North Korea's belligerency. But she says it is China, which has the most significant role to play.


printing services
custom web design firm

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  paganizonda on Wed Dec 15, 2010 9:36 am

"It is critically important that China continue to play a strong role in making clear to North Korea that there are consequences for its actions," said Stephens. "We hope that China will work with us to send a clear, unmistakable message to North Korea that they have to demonstrate a seriousness of purpose and end their provocative actions."

Two South Korean marines and two civilians died in the North's shelling last month of Yeonpyeong. It was the first attack on a civilian-populated area here since 1953, when the Korean civil war was halted.

The two Korea's technically remain at war. Pyongyang has warned that continuing artillery exercises by Seoul and its joint military drills with the United States are bringing the peninsula closer to war.

key man insurance
how to get a girl to like you

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  paganizonda on Wed Dec 15, 2010 9:50 am

But others, such as a 35-year-old woman who only wants to be identified as "Sister Rosie", say they will not surrender these documents. Sister Rosie says she has been using her fraudulent passport for the past 10 years.

"It is better to have a bird in hand than chasing many in the bush," she said. "I will rather stick to my passport than to be issued with a four-year permit. I do not [like] the hassles of applying for the extension of the permit after four years."


17 inch laptop sleeve
monitor repair

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 9:37 pm

WANTED: Meaningful overnight relationship.

BEER: It's not just for breakfast anymore.

So you're a feminist...Isn't that cute.

Beauty is in the eye of the beer holder.

All men are idiots....I married their king.

IRS: We've got what it takes to take what you've got.

Hard work has a future payoff. Laziness pays off now.

Reality is a crutch for people who can't handle drugs.

Out of my mind...Back in five minutes.

I took an IQ test and the results were negative.body corporate manager
r4 revolution

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 9:40 pm

Ambivalent? Well yes and no....

Does your train of thought have a caboose?

Is it time for your medication or mine?

I thought I wanted a career, turns out I just wanted a paycheck

How do I set the laser printer to stun?

I'm not tense, just terribly, terribly alert....

Well, this day was a total waste of makeup.

Don't bother me. I'm living happily ever after.

I started out with nothing & still have most of it left.

And your crybaby, whiny opinion would be ... ?Projector Lamps
wallet for men

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 9:52 pm

"Women who seek to be equal to men lack ambition."

"It's as BAD as you think, and they ARE out to get you."

"If you don't like the news, go out and make some."

"I Brake For No Apparent Reason."

"When you do a good deed, get a receipt, in case heaven is like the IRS."

"Sorry, I don't date outside my species."

"I may be fat, but you're ugly - I can lose weight!"

"No Radio - Already Stolen"

"Few women admit their age, Few men act it! "

"I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it!"

better online business
orlando transportation

BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  BigBoy1292 on Wed Dec 15, 2010 11:24 pm

Mortal: What is a million years like to you?

God: Like one second.

Mortal: What is a million dollars like to you?

God: Like one penny.

Mortal: Can I have a penny?

God: Just a second.
Table Mats
minneapolis flowers


BigBoy1292

Posts : 224
Join date : 2010-12-12

View user profile

Back to top Go down

Re: Ekonomija seminarski Radovi

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum