FINANSIJE i bankarstvo seminarski maturski diplomski radovi

Go down

FINANSIJE i bankarstvo seminarski maturski diplomski radovi

Post  Admin on Thu Dec 03, 2009 4:18 pm

Akcije u funkciji razvoja finansijskog tržišta
Aktuelna pitanja finansijskog izveštavanja banaka
Analiza finansijske situacije privrednih društava
Analiza finansijskih izveštaja
Analiza finansijskog rezultata
Analiza osnovnih sredstava
Bankarske krize u ekonomijama u razvoju i tranziciji
Bankarske platne kartice
Bankarsko pravo
Banke u Aziji
Berzansko poslovanje
Berze
Berze 2
Berze 3
Berze 4
Berze 5
Bilans plaćanja
Burze
Centralna banka
Centralna banka 2
Centralna banka i njene funkcije
Ciljevi i zadaci poslovnih finansija
Deonice
Devizni kurs
Digitalno bankarstvo u Poljskoj
Due diligence privrednih društava
Efekti poreza
Ekonomsko - finansijska analiza
Elektronsko bankarstvo
Elektronsko poslovanje u bankarstvu
Evidencija materijala
Evropska centralna banka
Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica
Finansijska kriza u Aziji 1997-1998. godine
Finansijska revizija javnog sektora
Finansijska revizija javnog sektora 2
Finansijska tržišta
Finansijske institucije, finansijske strukture i osnove bankarskog upravljanja
Finansijski ciljevi preduzeća
Finansijski menadžment i osnovni finansijski izveštaji
Finansijski sistem
Finansijski sistem preduzeća
Finansijski sustav - karakteristike
Finansiranje deficita
Fiskalna politika u Srbiji
Hartije od vrednosti
Hartije od vrednosti 2
Hartije od vrednosti 3
Hartije od vrednosti 4
Investicioni fondovi
Investicioni fondovi 2
Investicioni fondovi 3
Istorija Pariske berze
Izvori financijskih informacija i njihova upotreba
Javni dug u RH
Kamatni rizici u bankarstvu
Kratkoročni izvori finansiranja
Krediti
Kreditni sistem i kreditni poslovi
Likvidnost banaka
Medjunarodni monetarni fond
Medjunarodni dokumentirani akreditiv
Merenje veličine kapitala i potreba za kapitalom banke
MMF
Mobilno bankarstvo
Mobilno bankarstvo 2
Modeli finansijske matematike
Mogućnost primene kamatnih swapova u Hrvatskom bankarstvu
Monetarne finansije
Novac i novčani sustavi
Obveznice
Obveznice republike Srbije
Opšte karakteristike akreditiva
Optimalizacija ulaganja sredstava banaka u vrijednosne papire
Osnove kreditne analize
Osnovi finansija
Planiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha i toka gotovine
Platni promet
Pojam finansijskog menadžmenta
Pojam i izvori bankarskog prava
Pojam i nastanak kredita
Pojam i oblici platnog prometa
Pojam i priroda javnih prihoda
Pojam i vrste vrijednosnih papira
Pojam obveznice kao hartije od vrednosti
Pojam platnog prometa
Pojam, vrste i rizici kreditiranja
Poreski sistem u Srbiji
Porez na dodanu vrijednost PDV
Porez na dodanu vrijednost u gradjevinskoj djelatnosti
Praška berza
Predmet upravljanja poslovnih finansija
Predvidjanje cena akcija pomoću tehničke analize
Predvidjanje cene akcija na dnevnom, nedeljnom i godišnjem nivou
Primeri berzi
Računovodstvo i revizija u Srbiji
Revizija finansijskih izveštaja
Rezerve u funkciji sigurnosti i likvidnosti preduzeća i banaka
Rizik menadžment u elektronskom bankarstva
Sekuritizacija potraživanja kao čimbenik rasta i poboljšanja kakvoće aktive hrvatskih banaka
Sistem trezorskog poslovanja u Republici Srpskoj
Sredstva i instrumenti platnog prometa
Strategija upravljanja kreditnim portfoliom banke
Suvremena banka i upravljanje bankama
Svetska banka
Teorija i analiza bilansa - analiza finansijskog položaja preduzeća
Tržište opcija
Uloga finansijske funkcije u preduzeću
Uloga SWIFT-a
Unutrašnji platni promet
Upravljanje rizicima u banci
Upravljanje rizicima u elektronskom bankarstvu i sistemima elektronskog novca
Upravljanje znanjem u bankarstvu
Uspešan model bankarskog poslovanja EFG Eurobank
Uvod u karakteristike i razvoj savremenog novca
Uvod u mobilno bankarstvo
Vrste finansijskih tržišta
Web prezentacija finansijskih izveštaja
Zaduživanje hrvatskih banaka u inozemstvu
Zakon poluge (leverage) u poslovanju banaka
Zaštita klijenata od kamatnog rizika
Zloupotreba platnih karticaNa ovom mestu mozete naci velik broj gotovih radova spremnih za download.

http://www.maturskiradovi.net----------------------------------------------------------------------------------
maturski forum seminarski security forumi radovi magistarski radovi seminarski megatrend univerzitet megatrend beograd
maturski rad diplomski rad lektire maturalna radnja rad bankarstvo menadzment seminarski rad maturalni lektire.megatrend eseji master radovi magistarski radovi domaci domaći zadaci projekti maturalne radnje marketing promocija promocija deo marketing miksa teorija diplomski rad promocija promocija kao deo marketing miksa ekonomija znanja i uloga drzave maturski berze i berzansko poslovanje upravljanje rizicima u elektronskom bankarstvu seminarski plan razvoja turizma grcke turističko novinarstvo ujka vanja ujka vanja cehov ujka vanja likovi Ana karenjina ukratko megatrend forum megatrend info megatrend bele strane bele strane srbija megatrend univerzitet topzurka facebok menager league proactol http://www.maturski.net http://www.maturski.org http://www.seminarskirad.org http://www.seminarskirad.info http://www.essaysx.com

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum