seminarski radovi

Go down

seminarski radovi

Post  Admin on Fri Jan 15, 2010 12:00 pm

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti.

MATURSKI RAD
SEMINARSKI RAD
DIPLOMSKI RAD
MATURSKI RADOVI
SEMINARSKI RADOVI
MATURSKI


AKTIVNOST INDUKOVANA U FOTONEKLEARNIM REAKCIJAMA

AKUTNA TROVANJA U DECJEM DOBU

ANALIZA ALGORITAMA DIGITALNIH VODENIH ZIGOVA

ANALIZA CELJUSTI GLAVONOZACA (CEPHALOPODA) IZ ZELUDACA DOBRIH DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) IZ JADRANSKOG MORA

ANALIZA I ORGANIZACIJA BANKARSKIH POSLOVA SA STANOVNISTVOM

ANALIZA I SIMULACIJA SSH PROTOKOLA

ANALIZA KREDITNIH RIZIKA BANAKA NA PRIMJERU U RAIFFEISEN BANK DD BIH

ANALIZA REPROCELINA DRVETA

ANASTASIJE STOJKOVIC ZIVOT I DELO

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA SEKSUALNOSTI

ANTROPOGENE TURISTICKE VREDNOSTI JERUSALIMA

ANTROPOGENO-TURISTICKE VREDNOSTI ROMANTICNOG PUTA

APSORCIJA I LASEROM INDUCIRANA EMISIJA

ARHITEKTURA MREZNOG UPRAVLJANJA

ASIMETRICNA SEMA ZA KONVEKTIVNI POGRANICNI SLOJ

ASP U WIMAX MREZI SA PRAKTICNOM PRIMENOM M-PARKING

ASPEKTI POLOZAJA OPTUZENOG I NJEGOVOG BRANITELJA I NOVI PROCESNI INSTITUTI U KRIVICNO-PRAVNOM ZAKONODAVSTVU

ASTMA DECIJE DOBI (KOD DECE)

ATM MREZE

AUTENTIFIKACIJA U LINUX OKRUZENJU

AUTOMATIZOVANO ODREDJIVANJE VRSTE WEB APLIKACIJE

BANKARSKO I BERZANSKO POSLOVANJE NA INTERNETU

BAZE PODATAKA U SUVREMENIM INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

BENCHAMARKING KAO ALAT STRATEGIJSKOG MENADZMENTA

BERZA

BERZE I BERZANSKO POSLOVANJE

BEZBEDNOST U RACUNARSKIM MREZAMA

BEZICNE RACUNARSKE MREZE

BIZNIS PLAN PLANTAZE KUPINE

BLEFIRANJE U POSLOVNOM SVETU

BRENDING KAO ZNACAJNA FUNKCIJA SAVREMENOG MARKETINGA I VEZA SA PONASANJEM POTROSACA I KUPACA

BROKERSKO-DILERSKO DRUSTVO

BRUTO I NETO PREMIJA

BRUTO I NETO PREMIJA OSIGURANJA ZIVOTA

BUDZET EU

CARINE

CARINSKI PREFERENCIJALI, CARINSKI KONTIGENTI I CARINSKI DUG KAO DEO CARINSKOG SISTEMA I POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE

CARINJENJE ROBE SA UPRAVNIM POSTUPKOM U DRUMSKOM I RECNOM SAOBRACAJU VERZIJA 1

CARINJENJE ROBE SA UPRAVNIM POSTUPKOM U DRUMSKOM I RECNOM SAOBRACAJU VERZIJA 2

CARINSKI POSTUPAK I CARINSKI NADZOR NAD POSADOM, PUTNICIMA I PRTLJAGOM U MEDJUNARODNOM VAZDUSNOM SAOBRACAJU

CELJUSTI JADRANSKIH GLAVONOZACA (CEPHALOPODA) U ODREDJIVANJU NJIHOVE VRSTE I VELICINE

CENTRALNA BANKA I NJENA ULOGA U MONETARNOJ POLITICI

CODE GENERATOR FOR CONTROL OF INDSTRIAL PROCESSES

COVEK I ORGANIZACIJA

CRM

DAVID RIKARDO ZIVOT I DELO

DEMONSTRACIONI OGLEDI IZ ELEKTRICITETA

DEMONSTRACIONI OGLEDI U OBRADI TEME NJUTNOVI ZAKONI

DEPRESIVNOST I SUOCAVANJE SA STRESOM KOD DJECE IZ PODRUCJA RAZLICITO POGODENIH RATOM

DETEKCIJA UPADA U SUSTAV (RACUNARSTVO)

DEVIZNI I DINARSKI KURS

DIGITALNA KNJIZNICA U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

DIGITALNI POGONSKI KONTROLER ZASNOVAN NA TMS320LF2407 SIGNALNOM PROCESORU

DIGITALNI VODENI ZIG

DIJAGNOSTIKA VODONICNO ARGONSKE PLAZME

DIJAGRAM

DISKRETNE MATEMATICKE STRUKTURE

DOBNE I SPOLNE RAZLIKE U MINERALNOJ GUSTOCI NADLAKTICNE KOSTI I PODLAKTICNIH KOSTIJU DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS) I PLAVOBIJELOG DUPINA (STENELLA COERULEOALBA)

DONOSENJE PRORACUNA I KONTROLA INTERNIH REZULTATA U OPSTINI (OPCINI)

DSM MATRICA

EKONOMSKA ANALIZA SJEVEROZAPADNOG REGIONA RS-BIH I MOGUCNOSTI PRIVREDNOG RAZVOJA REGIJE

EKONOMSKA KRIZA U ARGENTINI

EKONOMSKE AKTIVNOSTI MEDJUNARODNOG MONETARNOG FONDA

EKONOMSKI ASPEKT OSIGURANJA PRAVNIH I FIZICKIH LICA I ZASTUPNISTVO

EKONOMSKI POKAZATELJI RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE U PROCESU TRANZICIJE

ELEKTRICNE OSOBINE UNAPREDJENOG SISTEMA ZA PRAZNJENJE U T-CEVI

ELEKTRICNE OSOBINE ZNFE2O4 DOPIRANOG ITRIJUMOM

ELEKTRICNI MOTOR SA BEZSENZORSKI KONTROLISANIM SINHRONIM MOTOROM SA PERMANENTNIM MAGNETIMA

ELEKTRICNO OPTICKE CELIJE SA TECNIM KRISTALIMA

ELEKTRICNO PLOVNO VOZILO OD LAGANE LEGURE

ELEKTRICNO TRODELNO VOZILO ZA ISPITIVANJE MARSA

ELEKTRICNO VOZILO DREAM MINI

ELEKTRONSKO POSLOVANJE I INTERNET U MEDJUNARODNIM FINANSIJAMA

ELEKTRONSKO TRZISTE, MARKETING NA INTERNETU, STRATEGIJA ZA PRIVLACENJE I ZADRZAVANJE KUPACA NA SAJTU, AMAZON

ELEMENTI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

EMIS

EMOCIJE NA RADNOM MESTU

ESTIMACIJA BRZINE ASINHRONOG MOTORA BEZ SENZORA NA OSOVINI

ETICKE DILEME U CYBERSPACE-U

ETIOLOGIJA PRIVREDNOG KRIMINALITETA

ETNOGRAFSKI MUZEJ U FUNKCIJI TURIZMA GRADA BEOGRADA

EVROPSKE INTEGRACIJE ZAPADNI BALKAN

EXIT U NOVOM SADU

FILOGENETSKA ANALIZA KITOVA (CETACEA) IZ JADRANSKOG MORA USPOREDBOM KONTROLNIH REGIJA MITOHONDRIJSKE DNA

FILOZOFIJA MEDIJA, ONTOLOGIJA, ESTETIKA, KRITIKA

FINANSIJSKI POLOZAJ PREDUZECA NN

FINANSIJKO PLANIRANJE

FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I UTICAJ POREZA NA DODATU VREDNOST NA FINANSIRANJE OPSTINE

FIZIKA I HEMIJA

FIZIKALNA MEDICINA NAKON PRELOMA RADIJUSA NA TIPICNOM MESTU

FIZIOTERAPIJA LOKALNE SAMOUPRAVE I UTICAJ POREZA NA DODATU VREDNSOT NA FINANSIRANJE OPSTINE

FIZIOTERAPIJA MULTIPLE SKLEROZE

FORENZICKA ANALIZA RACUNALNOG SUSTAVA

FORENZICKI SADRZAJ MATERIJALNIH I PERSONALNIH DOKAZA

FOTONAPONSKO PRETVARANJE ENERGIJE SOLARNE CELIJE

FPGA REALIZACIJA KONTROLE TROFAZNOG PWM INVERTORA METODOM SPACE VECTOR IMPULSNO SIRINSKE MODULACIJE

FRANSIZING KAO OBLIK RAZVOJA POSTOJECEG PREDUZETNICKOG BIZNISA

FUNDAMENTALNA ANALIZA

FUNKCIJA RACUNOVODSTVA U SAVREMENOJ PRAKSI PREDUZECA

FUNKCIONALNE I PROMETNE ZNACAJKE POKRETNIH SIROKOPOJASNIH SUSTAVA

GAMA SPEKTROMETRI

GENETICKA RAZNOLIKOST POPULACIJE DOBROG DUPINA TURSIOPS TRUNCATUS S OSVRTOM NA DRUGE VRSTE KITOVA (CETACEA) JADRANSKOG MORA

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEM

GLOBALIZACIJA KULTURE

GLOBALNA HARMONIZACIJA RACUNOVODSTVENE I REVIZORSKE PRAKSE

GPS

GSM KONTROLER ZASNOVAN NA ATMEGA 16 PROCESORU

HARDVER POGONA ZASNOVANOG NA TROFAZNOM ASINHRONOM MOTORU

HARTIJE OD VREDNOSTI I BERZANSKO POSLOVANJE

HEMIJSKE INSTRUMENTALNE METODE U DIJAGNOSTICI ENERGETSKIH I MERNIH TRANSFORMATORA

HISTOLOSKE I HISTOKEMIJSKE OSOBITOSTI NEKIH ORGANA PLAVOBIJELOG DUPINA (STENELLA COERULEOALBA)

IDENTIFIKACIJA ALGORITMA SPACE VECTOR

IMPLEMENTACIJA ALGORITMA ZA REGULARNU IMPULSNO SIRINSKU MODULAZIJU U SPREZI SA DIGITALNO UPRAVLJANIM POGONOM ASINHRONOG MOTORA

IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA VALIDACIJU MOBILNIH ULAZNICA

INFORMACIONI SISTEM INSTITUCIJE LOKALNE UPRAVE U OPSTINI STARI GRAD SARAJEVO

INFORMACIONI SISTEMI JP BIH POSTE SARAJEVO

INFORMACIONI SISTEMI U KMUP-U BIHAC

INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U REFORMI JAVNE UPRAVE

INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU

INFORMATICKA RESENJA U SKOLSKOJ PEDAGOSKOJ ADMINISTRACIJI

INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA I POJAM, VRSTE I KLASIFIKACIJA CARINSKE ROBE U CARINSKOJ TARIFI

INTELEKTUALNA SVOJINA

INTERNA REVIZIJA

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA I E-BUSINESS

INTERNET I POLITICKI ZIVOT

INTERVJU (INTERVIEW)

INVESTICIJE I FINANSIJSKA FUNKCIJA

IP ROUTUNG (IP ROUTIRANJE)

ISPITIVANJE JAVNOG MNIJENJA O DUPINIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

ISPITIVANJE RANJIVOSTI RACUNALNOG SUSTAVA

ISPRAVE U CARINSKOM SISTEMU

ISTORIJA NASTAVE FIZIKE U SKOLAMA U RUSKOM KRSTURU

ISTRAGA ISTRAZNI POSTUPAK

ISTRAZIVANJE MARKETINGA U FUNKCIJI DONOSENJA POSLOVNIH ODLUKA U TURIZMU

IZRADA HARDVERA I SOFTVERA LABORATORIJSKOG RADNOG MESTA

IZRADA RACUNALNOG PROGRAMA ZA PRIKUPLJANJE, OBRADU, POHRANU I GRAFICKI PRIKAZ BIOLOSKIH PODATAKA

IZRADA SAMOSTALNOG KRIPTOGRAFSKOG MODULA

JAVA PAMETNE KARTICE U SUSTAVU JAVNIH KLJUCEVA

JEDNO RESENJE ALATA ZA ISPITIVANJE I RAZVOJ PROGRAMSKE PODRSKE UNIVERZALNIH DIGITALNIH DEMODULATORA

KAKO POSTATI EFIKASAN MENADZER

KAKO POZICIONIRATI BREND HARMONY U PERCEPCIJI POTROSACA

KANALI PRODAJE U OSIGURANJU

KARAKTERISTIKE I EFIKASNOST TUZILACKE ISTRAGE U OTKRIVANJU I RAZJASNJAVANJU KRIVICNIH DELA I UCINILACA

KARAKTERISTIKE MIKROFLORE BELOG SIRA

KARAKTERISTIKE SRPSKOG FINANSIJSKOG TRZISTA

KERAMIKA

KINETOSTATIKA

KINEZITERAPIJA AKUTNE FAZE HEMIPLEGIJE

KINEZITERAPIJA KOD DEFORMITETA KICMENOG STUBA

KODEKS ETIKE ZA PROFESIONALNE RACUNOVODSTVENE EKSPERTE IFAC-A

KOHERENTNA SPEKTROSKOPIJA FEMTOSEKUNDNIM FREKVENTNIM CESLJEM

KOMBINOVANI METOD ZA ESTIMACIJU BRZINE

KOMPARATIVNE OSOBITOSTI DISNOG SUSTAVA KOPNENIH I MORSKIH SISAVACA

KOMPJUTERSKA GRAFIKA - WINDOWS VISUAL C++ I OPEN GL

KOMUNIKACIJA NA UNIVERZITETU U SVETLU BOLONJSKE DEKLARACIJE

KONCEPT MENADZMENTA KLJUCNIH KLIJENATA FAM KRUSEVAC

KONFLIKTI U ORGANIZACIJAMA

KONTINUITET EVROPSKIH INTEGRACIJA SAVET EVROPE EVROPSKA UNIJA

KONTROLA I REVIZIJA U BANKARSKOM POSLOVANJU

KORISCENJE IPSEC VPN TEHNOLOGIJE ZA POVEZIVANJE NACIONALNIH METEOROLOSKIH CENTARA SA GLOBALNOM TELEKOMUNIKACIONOM MREZOM SVETSKE METEOROLOSKE ORGANIZACIJE

KORISCENJE VB2005 I SQL SERVER2005 TEHNOLOGIJA ZA IZRADU APLIKACIJA

KROMPIROVA ZLATICA

KORISCENJE INTERNETA U MARKETINGU I EKONOMSKOJ PROPAGANDI

KROZ PRIZMU ZIVOTNIH CIKLUSA PROIZVODA

KRADJE U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KREDITIRANJE PREDUZETNICKIH FIRMI 1

KREDITIRANJE PREDUZETNICKIH FIRMI 2

KREIRANJE MENADZMENT TIMA

KREIRANJE WEB PORTALA

KRIPTOANALIZA

KRIVICNI POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA

KRIVICNO DJELO UBISTVA

KONCEPCIJA MARKETING AKTIVNOSTI HOTELA

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

KULTIRA VISOKOOBRAZOVNIH ORGANIZACIJA KOJE IZUCAVAJU MENADZMENT

KULTURNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEDJE REPUBLIKE SRBIJE

KVALITET

KVALITET I MERKETING U POLJOPRIVREDI I PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI U POSLOVANJU SA EVROPSKOM UNIJOM

KVALITETA PLODOVA JABUKE GRANNY SMITH NAKON TOPLINSKOG TRETMANA

KVANTITATIVNA ANALIZA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI INVESTICIJA U FUNKCIJI POSLOVNOG ODLUCIVANJA

LASESKA FOTOASOCIJACIJA I DISOCIJACIJA

LDAP IMENICKI SERVIS

LICNE VJESTINE ZDRAVSTVENIH RADNIKA MENADZERA U RJESAVANJU KONFLIKATA

LICNOST MENADZERA I INDIVID U ORGANIZACIONOM PONASANJU

LJUDSKA GRESKA U POSLOVNOM ODLUCIVANJU

LOKALNA SAMOUPRAVA

LRIT

MALOLETNICI KAO IZVRSIOCI I ZRTVE KRIVICNIH DELA

MALOPRODAJNA MIKS STRATEGIJA PREMA RAVNOJ I EKONOMSKOJ SAMOSTALNOSTI INSTITUCIJA MALOPRODAJE

MANIPULACIJA ZMIJE ZELENE JAMICARKE (TRIMERESURUS ALBOLABRIS, GRAY 1842) PLIJENOM

MARKETING ETIKA

MARKETING I RAZVOJ PROIZVODA

MARKETING U POLITICI

MARKETING U SPORTU NA PRIMERU KOSARKE

MEDJUNARODNA FINANSIJSKA TRZISTA

MEDJUNARODNE FINANSIJE

MEDJUNARODNI PLATNI PROMET

MEDJUNARODNO ORIJENTISANE KOMAPNIJE I IZBOR KADROVA ZA MEDJUNARODNO POSLOVANJE

MEDJUZAVISNOST PRANJA NOVXA I DRUGIH OBLIKA NOVCANIH DESTRUKCIJA

MENADZMENT BANKARSKE INDUSTRIJE I FINANSIJSKI INZENJERING

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U BANKARSTVU 1

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U BANKARSTVU 2

MENADZMENT LJUDSKIH RESURSA U MLEKARI

MENADZMENT TOTALNIM KVALITETOM (TQM)

MENADZMENT TOTALNIM KVALITETOM I STUDIJE SLUCAJA

MENTOR KAO MODEL ULOGE KOD NOVOPRIMLJENIH SESTARA (ZDRAVSTVENIH RADNIKA)

MERENJE BRZINE KOMBINOVANOM METODOM POMOCU INKREMENTALNOG OPTICKOG ENKODERA

MESTO ALGORITMA ZA RUTIRANJE U SAVREMENIM RACUNARSKIM MREZAMA

MESTO I ULOGA INTERNETA I AGENCIJA ZA PROMOCIJU U INTEGRALNOM MARKETINSKOM KOMUNICIRANJU

METAFIZIKA LJUBAVI ARTURA SOPENHAUERA

METOD JAVNIH NABAVKI

METODOLOGIJA IZRADE BIZNIS PLANA

MIGRACIJA I ADAPTACIJA HRVATA IZ BOSANSKE U SLAVONSKU POSAVINU

MIKROEKONOMSKI I MAKROEKONOMSKI FAKTORI USPESNOSTI BANAKA

MIKROGENERACIJSKO POSTROJENJE S DIESELOVIM MOTOROM

MITO I KORUPCIJA

MLEKO

MOBILNI AGENTI NA INTERNETU

MOBING

MODALITETI FINANSIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA

MODEL PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA BOSNE I HERCEGOVINE

MOGUCI PRAVCI RAZVOJA TURIZMA U MOSTARU

MOGUCCI PRISTUPA INTERNETU KAO INFRASTRUKTURI ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

MOGUCNOST PRIMJENE AKUSTICNE METODE ZA ODREDJIVANJE KVALITETA JABUKE

MOGUCNOST RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE

MOGUCNOSTI FIZIO I BALNEOTERAPIJE KOD BOLESNIKA SA LUMBALNIM BOLNIM SINDROMOM LIJECENIH U BANJI SLATINA

MONETARNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE (EU)

MONITORING VODE ZA PICE GRADA PRIJEDORA IZ BUINARSKOG NACINA VODOSNABDIJEVANJA

MORFOLOSKE I MORFOMETRIJSKE AKUSTICNE METODE ZA ODREDJIVANJE KVALITETA JABUKE

MORFOLOSKE I MERFOMETRIJSKE OSOBITOSTI EKTOPARAZITA PENNELLA BALAENOPTERAE (COPPEPODA PENNELIDAE) S KITOVA (CETACEA) IZ JADRANSKOG MORA

MOTIVACIJA I MODIFIKOVANO PONASANJE ZDRAVSTRVENIH RADNIKA

MOTORICKI RAZVOJ I PERIODI SENZIBILITETA MOTORICKIH SPOSOBNOSTI KAO FAKTORI USMERAVANJA DECE KA SPORTSKIM GRANAMA

MREZNI RAD U LINUX OKRUZENJU

MREZNI SLOJ

MSSQL SERVER 2005 ANALITICKI SERVISI

MULTILATERALNI TRGOVINSKI SISTEM USPOSTAVLJEN OSNIVANJEM SVETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

MULTINACIONALNE KORPORACIJE U PROCESU GLOBALIZACIJE

NALAZ FOSILNIH KOSTIJU DUPINA U POVRSINSKOM KOPU KVARCNOG PIJESKA VRANIC

NAPREDNI SIMETRICNI KRIPTOSUSTAV

NEGA OBOLELIH OD KARCINOMA PROSTATE

NUPCIJALITET U KLEKU

OBLICI FINANSIRANJA U PREDUZECU SA OSVRTOM NA KREDITNO FINANSIRANJE

OBLIKOVANJE FEMTOSEKUNDNIH LASERSKIH PULSEVA

OBRADA PDV-E PRIJAVE ELEKTRONSKIM PUTEM

OBUKA I RAZVOJ KARIJERE ZAPOSLENIH

OBUKA I USAVRSAVANJE SUTA NA GOL U FUDBALU PRIMENOM RAZLICITIH METODA

OCENA KVALITETA POSLOVNIH SISTEMA

OCENA STANJA ZIVOTNE SREDINE NA PRIMERU EVROPSKE UNIJE

ODMJERAVANJE KAZNE

ODNOSI S JAVNOSCU KAO SREDSTVO UNAPREDJENJA PRODAJE

ODREDJIVANJE KARAKTERISTIKA I NACINA UPRAVLJANJA FREKVENCIJSKIM PRETVARACEM U PRIMENI ASINHRONOG ZALETANJA SINHRONE MASINE

ODREDJIVANJE PARAMETARA PLAZME PROIZVEDENE U T-CEVI SA MODIFIKOVANIM SISTEMOM ZA PRAZNJENJE

ODREDJIVANJE SLIJEDA KONTROLNE REGIJE MITOHONDRIJSKE DNA DOBROG DUPINA TURSIOPS TRUNCATUS

ORDEJIVANJE SPOLA NEKIH VRSTA KITOVA UMNAZENJEM DIJELA GANE SRY

ODREDJIVANJE SPOLA U NEKIH VRSTA KITOVA (CETACEA) LANCANOM REAKCIJOM POLIMERAZOM

ODREDJIVANJE ZASTITNOG FAKTORA PREPARATA ZA ZASTITU OD SUNCA SPEKTROSKOPSKOM METODOM

OO-SQL PRISTUP UCENJU NA DALJINU NA PRIMERU INFORMACIONOG SISTEMA SKOLE

OPEN PGP

OPERATORSKO RESAVANJA DIFERENCNIH JEDNACINA I FONONI U KRISTALNIM NANOSTRUKTURAMA

OPTIMALNI PARAMETRI TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE BAGERSKOG ZUBA KASIKE ZA MASINU GLODAF G9

ORGANIZACIJA FLEKSIBILNIH PROIZVODNIH SISTEMA

ORGANIZACIJA I FUNKCIJA TURISTICKOG NASELJA KARATAS

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE ORGANA UPRAVE OPCINE BIHAC

ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA RADA HOTELA

ORGANIZACIJA PREDUZECA POSTA SRPSKE

ORGANIZACIJA PROIZVODNJE U FIRMI

ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I VODJENJE PREDUZECA

ORGANIZACIONA STRUKTURA JKP PARKING SERVIS

OSNOVE MARKETING KONCEPTA

OSOBINE ELEKTRICNOG POLJA

OSTVARIVANJE KERBEROS PROTOKOLA U RAZLICITIM PROGRAMSKIM OKRUZENJIMA

OSTVARIVANJE EVROPSKE KONVENCIJE O ZASTITI LJUDSKIH PRAVA

OTKRIVSANJE SOPSTVENE HOMOSEKSUALNOSTI DRUGIMA I MENTALNO ZDRAVLJE HOMOSEKSUALACA

PARAMETRIZACIJA SNEGA U POVRSINSKIM SEMAMA PRI MODELIRANJU ZIVOTNE SREDINE

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

PERMITIVNOST MOLEKULSKIH NANOFILMOVA

PHISHING

PLANIRANJA LJUDSKIH POTENCIJALA SA OSVRTOM NA POSTE SRPSKE REPUBLIKE SRPSKE

PLANIRANJE KAO OSNOVA MENADZMENTA KVALITETA

PLANIRANJE PROIZVODNJE U SZR

PLATONOVO POIMANJE OPSTEG (OPCEG) DOBRA

PODSTICANJE INOSTRANIH INVESTICIJA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RASTA REPUBLIKE SRBIJE

POREDJENJE GRADJE O PUPINU I EDISONU NA INTERNETU

POSLOVNA POLITIKA NN BANKE

POSLOVNI MODELI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNO OBRAZOVANJE

PRACENJE SAOBRACAJA U RACUNARSKOJ MREZI FON-A

PRAVNA PRIRODA LIZINGA

PRIMENA DELTA MODULACIJE U UPRAVLJANJU ELEKTROMOTORNOG POGONA VELIKE BRZINE OBRTANJA

POJAM BOZIJEG OTKRIVENJA KOD SVETOG VASILIJA VELIKOG

POJAM I ULOGA MENADZMENTA LJUDSKIH RESURSA U PRIVREDNOM RASTU DRZAVE

POJAM I ZNACAJ SPOLJNE TRGOVINE

POJAM MENADZMENTA

POJAM NOVCA I INFLACIJA

POKRETANJE E-BUSINESS-A IZGRADNJOM WEB SITE-A

PONASANJE POTROSACA I ODLUCIVANJE O KUPNJI USLUGA ZRAKOPLOVNIH KOMPANIJA NA HRVATSKOM TRZISTU

PORESKI PODSTICAJ SA OSVRTOM NA PORESKI OSVRTAJ U SRBIJI

POS SISTEMI U MALOPRODAJI

POSLOVANJE TURISTICKE AGENCIJE KAO POSREDNIKA I ORGANIZATORA

PUTOVANJA

POSLOVNA ETIKA U ISLAMU SA OSVRTOM NA ISLAMSKO BANKARSTVO

POSLOVNI MODELI U SOFTVERSKOJ INDUSTRIJI

POSLOVNI OBICAJI U EVROPSKOM OKRUZENJU

POSLOVNI OBICAJI U SVETU (POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE)

POSTAVKA I ORGANIZACIJA PROIZVODNOG PROCESA U MESNOJ INDUSTRIJI

POSTUPAK STAVLJANJA POD OPTUZBU U KRIVICNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

POTENCIJALNO IZGUBLJENE GODINE ZIVOTA KAO INDIKATOR ZDRAVSTVENOG STANJA STANOVNISTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

POVECANJE POUZDANOSTI I BRZINE SISTEMA UVODJENJEM KLASTER TEHNIKE

PRANJE NOVCA

PRAVNA PRIRODA LIZINGA

PRAVNA REGULATIVA PRIVATNE BEZBEDNOSTI

PRAVNI LEKOVI U KRIVICNOM POSTUPKU

PREDNOST ELEKTRONSKOG POSLOVANJA U ODNOSU NA KLASICNI BIZNIS

PRESING U FUDBALU U SISTEMU 4-4-2

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

PRILAGODBA PROGRAMA SIGURNOSNOM SUSTAVU KERBEROS

PRIMENA GEOMETRIJE U PRIRODI I VASIONI

PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA POSTE SRPSKE

PRIMENA LDAP PROTOKOLA

PRIMENA LDAP PROTOKOLA U DISTRIBUIRANIM RACUNARSKIM SISTEMIMA

PRIMENA MODERNE PORTFOLIO TEORIJE NA TRZISTIMA HARTIJA OD VREDNOSTI

PRIMENA NOVIH UV SVETLECIH DIODA U ATOMSKOJ SPEKTROSKOPIJ

PRIMENA REKONFIGURABILNIH MIKROKONTROLERA U UPRAVLJANJU INDUKCIONIM MOTOROM

PRIMENA SERUMA I IMUNOGLOBULINA U INFEKTIVNIM BOLESTIMA

PRIMENA SPECIFICNIH VEZBI U METODICI OBUCAVANJA DECE U ODBOJCI

PRIMJENA RASPOREDA VJEROVATNOCA PRI OCJENI RIZIKA INVESTICIJA

PRIMJENA DEXA OSTEODENZITOMETRIJSKE METODE ZA MELA ZIVOTINJE U MJERENJU MINERALNE GUSTOCE NADLAKTICNE KOSTI DOBROG DUPINA (TURSIOPS TRUNCATUS)

PRIMJENE FOTOREALISTICNIH 3D MODELA U DOKUMENTIRANJU ARHEOLOSKIH ISTRAZIVANJA

PRIPREMA JEDINICA (BOLNICKIH ODELENJA) ZA KONTROLU ZDRAVSTVENE NEGE

PRITISAK I HIDROSTATICKI PRITISAK

PRITVOR KAO MERA OBEZBEDJENJA PRISUSTVA OSUMNJICENOG ODNOSNO OPTUZENOG ZA USPESNO VODJENJE KRIVICNOG POSTUPKA U BIH

PRIVATIZACIJA KAO CENTRALNI PROBLEM TRANZICIJE

PRIVREDNA DRUSTVA

PROCENA BONITETA, KLIJENTA, UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

PROCESS FIREWALL PROCESNA ZASTITA STIJENA

PROCJENA BONITETA, KLIJENTA, UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM

PROCJENA RANJIVOSTI MREZNIH SUSTAVA

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA PRILOG EVALUACIJI

PROGRAMI KOLEKTIVNE GIMNASTIKE ZA DECU

PROGRAMSKI SUSTAV ZA ZASTITU SLIKA ZASNOVAN NA OTPORNIM DIGITALNIM VODENIM ZIGOVIMA

PROJEKAT MINIDRIVE
Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti.
MATURSKI RAD
SEMINARSKI RAD
DIPLOMSKI RAD
MATURSKI RADOVI
SEMINARSKI RADOVI
MATURSKI


PROJEKTOVANJE I RAELIZACIJA NOTCH FILTERA NA TMS32010 ZA

PROJEKTOVANJE INFORMACIONOG SISTEMA U PREDUZECU

POTREBE MIKROPROCESORSKOG UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA

PROJEKTOVANJE KONVERTORA I UPRAVLJACKIH SKLOPOVA POGONA SA ASINHRONIM MOTOROM

PROJEKTOVAJE MIKRORACUNARSKOG SISTEMA ZA RAZVOJ ALGORITAMA UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA I ENERGETSKIM PRETVARACIMA

PROJEKTOVANJE SPECIFICNOG TIPA VARIJABLE SA POKRETNIM ZAREZOM I POMOCNIH PROGRAMA ZA OBAVLJANJE ELEMENTARNIH MATEMATICKIH OPERACIJA

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Re: seminarski radovi

Post  paganizonda on Sun Dec 19, 2010 7:02 pm

ECOWAS and the African Union have suspended Ivory Coast. The United States and France have threatened sanctions if Mr. Gbagbo does not step down.

Original electoral commission results said Ouattara won the Nov. 28 run-off election with 54 percent of votes, but the constitutional court, which is led by a Gbagbo ally, annulled 10 percent of ballots as fraudulent and proclaimed Gbagbo the winner with 51 percent of votes.


Brick Veneer
rentals in puerto vallarta

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: seminarski radovi

Post  paganizonda on Mon Dec 20, 2010 6:01 am

Alexander said the police ordered them face down in the snow, then beat Mr. Neklyaev so badly that he was taken to the hospital with a concussion.

Another aide, Vasilli asked, "What kind of democracy is this where they beat up the future president before a ballot box has even been opened?"


mini bins
chess sets

paganizonda

Posts : 216
Join date : 2010-12-13

View user profile

Back to top Go down

Re: seminarski radovi

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum