seminarski rad iz poslovne etike

Go down

seminarski rad iz poslovne etike

Post  Admin on Wed Mar 31, 2010 5:18 pm

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.seminarskirad.org
www.maturski.org
www.essaysx.com

Sažetak

Etika se kao reč i pojam duboko ukorenila u svakodnevni govor, a sumirajući različita tumačenja dolazimo do zaključka kako je etika ponašanje u skladu s pravilima morala, odnosno ona podrazumeva traženje ispravne odluke i ispravnog djelovanja. Moral je skup nepisanih društvenih pravila, ideala i normi prema kojima osobe i organizacije dobrovoljno deluju, na temelju kojih se ponašaju na etički prihvatljiv način.
Poslovna etika je zaseban deo etike koji podrazumeva primenu etičkih i moralnih vrednosti u poslovnom ponašanju.

Ključne reči:etika,poslovna etika,poslovno komuniciranje,komunikacija

1 Uvod


Mada zakon naglašava legalnu saglasnost, mnogim korporacijama to je posluzilo kao podsticaj da premaše slovo zakona i pokušaju da ustanove takvu etičku klimu koja će kod zaposlenih oslabiti svaku zelju da prekrše zakon. Jedna od posledica je bila pojava korporacijskih referenata za etiku, u čiji posao spada i nadziranje etičkih programa korporacije. Tako je poslovna etika postala deo poslovnog pejzaza. Pokret za poslovnu etiku je socijalna pojava koja ima svoj akademski, poslovni, društveni I drzavni vid. Pokret je učinio da postane mogućno i poštovanja vredno javno pokretati ova pitanja i o njima raspravljati ozbiljno i u poslovnom svetu i izvan njega.

2 Poslovna etika kao deo etike

Etika proučava moral. U svom najopštijem smislu etika je sistematično nastojanje da se naše individualno i naše društveno morano iskustvo učine smisao onima tako što će se odrediti pravila koja treba da vladaju ljudskim ponašanjem, vrednosti dostojne stremljenja i karakterne crte koje zasluzuju da u zivotu dodju do izrazaja. Postoje tri povezane faze etičkog istrazivanja koje su uobičajeno poznate kao deskriptivna etika, normativna etika i metaetika. Te tri čine ono što se ponekad zove opšta etika . Posebna etika opštu etiku primenjuje na rešavanje posebnih problema, a potom na istrazivanje morala speciljalizovanih područja ljudskog truda. Kazuistika je umeća rešavanja teških moralnih problema, slučajeva ili nedoumica brizljivom primenom moralnih načela. Drugo područje rada posebne etike obuhvata primenu opšte etike na specijalizovana polja. To se odnosi na poslovnu etiku, medicinsku etiku, inzenjersku etiku, etiku slobodnih profesija, itd. Poslovna etika pretpostavlja da oni koji je proučavaju već jesu moralna bića, da razlikuju ispravno od pogrešnog, i da zele da budu jš bolja, još promišljenija, još bilje obaveštena moralna bića.
3 Etika u poslovanju

Raznolikost pluralizma ne podrazumeva postojanje normativnog etičkog relativizma već pretpostavlja široko zajedničko zaledje moralne prakse. Raznolikost moralne prakse koju susrećemo često je toliko upadljiva da zaboravljamo na sličnosti: uvazavanje ljudskih bića, uvazavanje istine i uvazavanje svojine drugih, to su zajedničke ideje koje postoje u Americi i koje biznis čine mogućim. Uprkos našem moralnom pluralizmu, prikladna područja trpeljivosti i obezbedjivati predudbene funskije u slučajevima moralnih rasprava o društveno značajnim problemima.

Kako ostvariti etička ponašanja:
• Razviti etiku odgovornosti nasuprot etici isključivog uspeha (dobro je ono što funkcionalno donosi korist, profit i užitak; čovek ne sme nikada postati objekt, sredstvo u nečijim rukama
• Ekonomija je mesto gde je u igri čovekovo očovečavanje i razčovečavanje; u nekim preduzećima su ekonomski računi u redu, ali su ljudi, koji čine najdragoceniji kapital firme, poniženi u svom dostojanstvu; etički zakoni ne vrede za privatno područje već se odnose na celokupni život čoveka
• Potreba za kodeksima ponašanja; mora ih podupirati javno mišljenje, mora postojati javna svest koja će zahtevati njihovo poštovanje; za odgoj javne svesti važni su pravedni krivični zakoni i njihova dosledna primena; imućniji prekršitelji ne smeju biti blaže kažnjeni od siromašnih prekršitelja
• Etika se ne sme shvatati kao refleksija o već učinjenom; potrebna je etika s pogledom unapred, etički sud koja će se dogoditi pre učinjene radnje
• Nestrpljivost – uzrok opasnog opredeljenja za ekonomski uspeh pod svaku cenu – brzi materijalni oporavak ne vodeći računa o ljudskom dostojanstvu
• Postupak u interesu pogođenih i preduzeća; menadžeri neće biti otkriveni, preduzeće koje će zbog neetičkih postupaka profitirati će ih štititi od eventualnih zakonskih posledica
• Etika ne koči inicijativu i sposobnost za preduzetništvo – na čvrstim etičkim temeljima moguće je graditi uspešan dugoročni razvoj
• Odgoj potrošača za odgovornu upotrebu njihove sposobnosti izbora

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum