seminarski rad liderstvo

Go down

seminarski rad liderstvo

Post  Admin on Wed Mar 31, 2010 5:20 pm

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.seminarskirad.org
www.maturski.org
www.essaysx.com
1 Uvod

Liderstvo,karakteristika odredjenih ljudi u odredjenom trenutku.Nemoguće je definisati liderstvo u jednoj rečenici.Liderstvo se retko kada stiče,i retko kada se ljudi radjaju sa njim.Teško je pretpostaviti ko je lider a ko ne.Bankarstvo kao zanimanje dvadesetprvog veka svakako se mora sagledati usko povezano sa liderstvom.Ko želi biti uspešan u bankarstvu,prvo i osnovno je da se usredsredi na liderstvo kao glavni pokretač.

Lider je lice spremno da preuzme rizik upravljanja preduzećem koje se temelji na inovacijama i razvoju.Liderstvo je delatnost Lidera usmerena na inoviranje poslovanja preduzeća i osvajanje novih tržišta.Preduzetnici su ljudi sa kreativnošću i vizijom. Lider preuzima rizik i po tome se razlikuje od menadžera. U velikim firmama gde ima vise Lidera moze se stvoriti konflikt vizija a to se moze izbeći dobro postavljenim menadžmentom.Funkcija preduzetništva objedinjuje sposobnosti: predviđanja, prihvatanja rizika, inoviranja, učenja


Među ličnim karakteristikama lidera izdvajaju se:
- potreba za postignućem, preuzimanje lične odgovornosti da bi se ostvarili zadati ciljevi
- unutrašnji skup kontrole, je težnja da se sopstvenim radom kontroliše sudbina Lidera
- visoka tolerancija nejasnoće, znači da je pojedinac sposoban da radi i u neizvesnim situacijama
- red rođenja, deca kojima je više posvećeno pažnje u detinjstvu, jedinci i prvorođena deca imaju više šanse da postanu preduzetnici
- zanimanje roditelja, najčešće deca čiji su roditelji, jedno ili oba, preduzetnici imaju veće šanse da to i sami postanu
- nivo obrazovanja, preduzetnici teže što boljem obrazovanju
- starost, raspon od kada pojedinci postaju preduzetnici je od 22-40, danas je to i do 55 godine
- radno iskustvo, prethodno radno iskustvo značajno je za odluku o postanku LideraLiderska ideja predstavalja impuls namere i energije da svoje sposobnosti usmeri ka ostvarenju cilja. Treba odabrati pravu ideju, koja treba da bude prava kombinacija vizije i maste Lidera i realnog trzisnog stanja. Lider ako ima organizovan akcioni plan a nema vremena za pronalazenje i stvaranje ideje, moze jednostavno kupiti ideju ili angazovati pojedince ili agencije koje se time bave.
- eksterno stimulisano pronalaženje ideja, ideja da se započinje novi poduhvat dolazi pre samog pronalaženja ideje
- interno stimulisano pronalaženje ideja, gde se najpre otkriva problem, a onda kasnije i započinje preduzetnički poduhvat
Kada Lider razmišlja da u poslovanje uđe sa novom, pozajmljenom ili kupljenom idejom mora se razmotriti:
- rizik, verovatnoća neuspeha poduhvata
- procena, proračun izvodljivosti ideje
- profit, kao kompenzacija, povraćaj za uložena sredstva
Proces upravaljanja odvija se u vise faza: planiranje, organizovanje, motivisanje I kontrolu. Osnovni elementi funkcionisanja organizacije su: input, konverzija autputi. Sva 3 elementa nalaze se svakoj fazi procesa upravljanja. Planiranje je faza u kojoj se definišu ciljevi organizacije i u kojoj se vrše pripreme da bi se ti ciljevi dostigli. Organizovanje je faza procesa u kojoj se vrši alokacija zadataka i odgovornosti za izvršenje plana. Motivisanje je faza povezivanja socijalnih, materijalnih i psiholoških potreba zaposlenih sa ostvarenjem ciljeva organizacije. Kontrola je osmatranje i ocena aktivnosti pojedinaca i grupa u kompaniji. Karakteristike menadžera: Efikasnost (planirani output uz minimalni input), Efektivnost (maximalni output u okviru datih inputa).

Lider je lice nadareno poslovnim duhom i rukovodecim sposobnostima, spremno da preuzme rizik upravljanja i razvoja preduzeca. Lider realizuje planove u skladu sa vremenom, resursima, troskovima i u skladu sa zeljama potrosaca. Za realizaciju planova potrebno je imati poslovni tim.

Tipovi lidera:

1. Lider koji samostalno radi
2. stvaralac tima, stvara veće preduzeće
3. nezavisni inovator, tradicionalni inovator
4. multiplikator pristupa, neko ko kreira dobar poslovni pristup i stvara profit
5. eksploatator veličine, smanjuje troškove sa povećanjem obima aktivnosti
6. agregator kapitala, ulaže veliki kapital
7. stručnjak za kupovinu i prodaju preduzeća uz ostvarenje profita
8. konglomerator, kupovinom akcija u jednom preduzeću koristi za kupovinu akcija u drugom
9. sposoban manipulator vrednosti, kada od par uzajamno povezanih poslova stvori kombinaciju veće vrednosti2 LIDERSKI MENADZMENT

U liderskom menadzmentu se ne govori o individualnoj aktivnosti vec o procesu. Liderski menadzment vodi i upravlja vecom organizacijom ohrabrujuci inovativnost, preduzimanje rizika, strategisanje i ucenje od musterija, konkurencije i okruzenja tako da se lako moze odgovoriti na promene iz okruzenja. Razlika izmedju tradicionalnog i preduzetnickog menadzmenta.

Liderstvo je inovativni i svrsishodni proces kroz koji covek stalno nesto radi, menja i stvara. Prosperitet preduzetnistva zavisi od vrednosti i normi jednog drustva.
Liderski duh se ispoljava kroz posvecenost poslu i motivisanost uspehom, moze se realizovati kroz biznis i njegove rezultate jedino u drustvu u kome je razvijena trzisna privreda, razvoj sposobnosti i sticanja znanja i potpuno koriscenje ljudskih resursa. Drustvo treba da afirmise profesionalizam i poslovnost kroz slobodno Liderstvo. U poslovnom ambijentu pojedinac postaje aktivan nosioc promena i doprinosi oslobadjanju drustva od siromastva i zaostajanja.
Uslovi za razvoj preduzetnicke klime su:
1. otvoreno trziste
2. platezno sposobna traznja
3. zdrava konkurencija
4. zastita vlasnistva
5. podsticanje poslovne inicijative i kreativnosti
6. afirmacija rada, znanja i uspeha pojedinca i njihovo bogacenje
Razvijene zemlje imaju Liderski ambijent i klimu a zemlje u tranziciji nastoje da stvore uslove. Ekonomije u kojima su dominantne preduzetnicke inicijative i principi nazivaju se Liderskim ekonomijama.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum