seminarski rad menadzment

Go down

seminarski rad menadzment

Post  Admin on Wed Mar 31, 2010 5:20 pm

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:
www.maturskiradovi.net
www.maturski.net
www.seminarskirad.info
www.seminarskirad.org
www.maturski.org
www.essaysx.com

На развој мисли о управљању утицали су бројни фактори. Међутим, посебан значај имају фактори укупног друштвеног развоја, степен економске развијености друштва, култура, политички односи, па ниво развијености појединих организација и институција, али и друштвених група, свест, навике и обичаји, морал и етички систем вредности, и разни други фактори који су посредно или непосредно утицали на сам процес управљања. Тако је управљање утицало на развој друштва у коме је настајало и развијало се као друштвени процес, али је и развој друштва утицао на управљање као специфичну друштвену појаву. Влада мишљење да менаџмент, као метод управљања или као вештина управљања, вуче своје корене још од настанка људског друштва, када је првобитни човек у непрекидној борби са природом морао свој рад и одређене најједноставније послове и активности које је обављао прво интуитивно, а касније поучен искуством да испланира и организује како би их што ефикасније обавио и остварио постављене или наметнуте циљеве. Зато се и тврди да је управљање као сложена активност стара колико и људска цивилизација. Иначе, први писани трагови о менаџменту везани су за управљање јавним радовима, одређеним државним и војним активностима, црквеним делатностима, и везани су за најстарије организације какве су држава, војска и нешто касније црква.

1 Развој управљања

Управљање у савременом смислу, настаје нешто касније, у 18. веку, и то упоредо са појавом индустријских револуција, појавом индустријских предузећа, фабрика, научно-техничког прогреса. Међутим, научни приступ менаџменту развио се почетком 20. века са првим радовима Фредерика Тејлора и Анри Фејоа. Дакле, са првим радовима из области управљања који су заснивали научни менаџмент или научну организацију рада, менаџмент добија обрисе научне дисциплине. Од тог времена о менаџменту се много пише, велики број аутора износи своја схватања о управљању, па мноштво приступа ствара и неминовне тешкоће око њихове класификације.

О историјском развоју мисли о управљању, почев од сумерске цивилизације и од пре 5.000 година пре нове ере, па све до данашњих дана, писао је Клод Џорџ (Ц. С. Георге Јр., 1968.), који је зналачки и изузетно истанчано истакао ту човекову потребу да планира, организује, наређује и контролише, дакле да управља у свакој ситуацији у којој жели да оствари одређене циљеве у одређеној друштвеној групи.


Пратећи мисао Клода Џорџа, први трагови о менаџменту воде у област тадашње Месопотамије ( данашњег Ирака и Ирана), где су 5.000 године пре Христовог рођења живели Сумери (или Сумерци), као један од најстаријих народа. Овај народ релативно непознатог порекла, током ИВ и ИИИ миленијума, достиже висок степен културе засноване на развијеној пољопривреди. Сматра се да су то постигли изградњом иригационих система за наводњавање, првим писаним записима у облику клинастог писма на плочама од иловаче и великом улогом свештеника као посебног и повлашћеног слоја. Тако се сумерска цивилизација наводи као први пример постојања менаџмента и то у области великих јавних радова, државне управе и рада свештенства.

У многим светским уџбеницима из области менаџмента као школски пример управљања, стар скоро 5.000 година, наводи се изградња пирамида у древном Египту у доба старог царства, 2.700-2.200. године пре нове ере. Сматра се да је градња Кеопсове пирамиде пре више од 4.500 година трајала преко 20 година, да је за њену изградњу оригинална висина пирамиде је тада износила 146 метара, данас износи 137 метара а њена основа је величине 250 x 250 метара као и за изградњу гробнице фараону, било ангажовано преко 100.000 робова, да је у њу уграђено преко 2,5 милиона камених блокова тежине од 2 до 5 тона који су допремани са удаљености од неколико стотина километара. Све те активности око изградње пирамиде неко је морао да испланира, да организује рад, да координира рад, па су зато постојали они који су наређивали и кажњавали, дакле они који су управљали. Ту се могу наћи први подаци о постојању успешног менаџмента.

Наравно, примери успешног менаџмента могу се наћи и у устројству египатске државне заједнице, када су постављени и неки од основних принципа управљања са универзалним значењем. Ти основни принципи односе се на централизацију, односно децентрализацију, ауторитет, одговорност и специјализацију. У ствари, односили су се на вођење државних послова, борбу са непријатељем, на попуну државне благајне, расподелу прихода, плате државних службеника и томе слично.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum