Besplatni Seminarski Radovi - FREE

Go down

Besplatni Seminarski Radovi - FREE

Post  Admin on Sun Sep 26, 2010 9:23 am

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG Seminarski, diplomski i maturski radovi iz svih oblasti. Jedini sajt gde su gotovi seminarski, diplomski i maturski radovi besplatni. Ovde mozete pronaci seminarski iz svih oblasti, diplomski i maturski radovi u bazi su besplatni i slobodni za download. Seminarski, diplomski i maturski radovi za razmenu i izrada novih radova.

Seminarski, seminarski rad, seminarski radovi, seminarski rad iz, radovi, maturski, maturski rad, diplomskI, diplomski rad, diplomski radovi, diplomski iz,diplomski za,seminarski download, seminarski pdf, magistarski, magistarski rad, magistarski radovi, besplatni seminarski, powerpoint, prezentacije, zavrsni, rad za, rad iz, projektni rad.
www.seminarski-radovi.co.cc
www.diplomski-radovi.co.cc
E-mail : maturski_seminarski@yahoo.com


INFORMATIKA
I001 - E-pošta
I002 - Upravljanje projektima uz pomoć kompjutera
I003 - Internet rad na daljinu
I004 - Elektronska trgovina
I005 - Linux
I006 - Kripografija, simetrični i asimetrični algoritmi
I007 - Razvoj elektronskog poslovanja i web dizajn
I008 - Data mining
I009 - CorelDraw (ToolBox)
I010 - Elektronska razmjena podataka, EDI
I011 - Informacijski sistem
I012 - Informacioni sistem za upravljanje razvojem proizvoda i tehnologije
I013 - Internet i servisi na intenetu
I014 - Model virtualnog trgovačkog centra
I015 - Informacijski podsistem za planiranje resursa
I016 - Bežični internet pristup
I017 - Baze podataka (Robno poslovanje)
I018 - Opća šema informacijskog sistema
I019 - Proizvodni i informacijski sistemi
I020 - Računarske mreže
I021 - Upravljanje informacijskim resursima
I022 - Peer-2-Peer mreže
I023 - CSCW i NetMeeting
I024 - Virusi i antivirusni programi
I025 - Ink Jet štampači
I026 - Internet servisi
I027 - Excel
I028 - Mrežni hardware
I029 - Pametne kartice
I030 - Prihvatanje virtualnih prodavnica od strane potrošača - Teoretski model i važni faktori uspjeha virtualnih prodavnica
I031 - Virtualna stvarnost
I032 - Usporedna analiza on-line sistema plaćanja
I033 - PPTP na TCP IP mrežama
I034 - E-mail
I035 - SQL
I036 - Adobe Dreamweaver
I037 - Primjena računara u obrazovanju
I038 - LCD projektori
I039 - TELNET
I040 - Compaq vs IBM
I041 - Windows Vista
I042 - PC kao kućna telefonska centrala
I043 - Operacijski sustav Windows
I045 - Modem
I046 - FTP
I047 - Skeneri
________________________________________
MATEMATIKA
MT001 - Matematika 1
MT002 - Matematika 2
MT003 - Zlatni presjek 1
MT004 - Zlatni presjek 2
MT005 - Zlatni presjek 3
MT006 - Matematika stare grčke kulture
MT007 - Uloga geometrije u otkrivanju i opisivanju svijeta
MT008 - Pojam trigonometrijskog broja i primjeri primjene u geometriji
MT009 - Tetivni i tangentni četverouglovi
MT010 - Talesova teorema
MT011 - Rene Dekart
MT012 - Problem kvadrature kruga
MT013 - Primjene podudarnosti
MT014 - Primjena geometrije u računarstvu
MT015 - Pravougli trougao u euklidskoj geometriji
MT016 - Podudarnost i primjena podudarnosti
MT017 - Pjer de Ferma
MT018 - Pitagorina teorema
MT019 - Pitagora
MT020 - Piramida
MT021 - Osnove geometrije 1
MT022 - Osnove geometrije 2
MT023 - Obrtna tijela
MT024 - Matematička logika
MT025 - Leonard Paul Ojler
MT026 - Krug i njegova svojstva
MT027 - Krug
MT028 - Kolijevka geometrije i astronomije - Egipat i Mezopotamija
MT029 - Istorija matematike kroz razvoj broja PI
MT030 - Greške velikih matematičara
MT031 - Blek Šols diferencijalna jednačina
MT032 - Baricentar
MT033 - August Ferdinand Möbius
MT034 - Arhimed 1
MT035 - Analitička geometrija u prostoru - Prava i ravan
MT036 - Fazi brojevi i principi proširenja
MT037 - Vjerovatnoća
MT038 - Beta funkcija u tehnici mrežnog planiranja - matematske metode u ekonomiji
MT039 - Grafička metoda linearnog programiranja
MT040 - Krug i njegova svojstva
MT041 - Kurt Gedel - genije i čudak
MT042 - Kvadratne jednačine
MT043 - Kvadratrisa (Kvadratura kruga)
MT044 - Leonard Ojler
MT045 - Leonard Ojler 2
MT046 - Leonard Paul Ojler
MT047 - Matematička indukcija
MT048 - Matematička indukcija 2
MT049 - Šta je matematika
MT050 - Afina geometrija
MT051 - Životi i djelo G. V. Lajbnica
MT052 - Život i djelo Ruđera Boškovića
MT053 - Algebarska metoda rješavanja konstruktivnih zadataka
MT054 - Antčka geometrija
MT055 - Arabljanska matematika
MT056 - Arapski matematičari
MT057 - Arhimed 2
MT058 - Arhimed i njegov značaj u matematici
MT059 - Arhimedova kvadratura parabole
MT060 - Arhimedova tijela
MT061 - Aristarh sa Samosa
MT062 - Astronomska navigacija i Egipat
MT063 - August Ferdinand Möbius
MT064 - Borba za beskonačnost
MT065 - Broj PI i Fibonaccijev niz
MT066 - Broj PI
MT067 - Brojanje i mjerenje
MT068 - Brojevi
MT069 - Brojevi 2
MT070 - Brojevi 3
MT071 - Brojevi i matematika u Egiptu i Mezopotamiji
MT072 - Deduktivna metoda
MT073 - Dezargov stav
MT074 - Dilema grčkih matematičara
MT075 - Dokazi nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine
MT076 - Doprinosi i uticaji orijenta u matematici
MT077 - Egipatska matematika
MT078 - Elementi kruga
MT079 - Fermaova posljednja teorema
MT080 - Fibonacijevi brojevi i Paskalov trougao
MT081 - Geometrija drevnog Egipta
MT082 - Geometrija horizonta
MT083 - Geometrija i astronomija starog vijeka
MT084 - Geometrija i umjetnost
MT085 - Geometrija kao nauka
MT086 - Geometrija u običajima i vjerovanjima
MT087 - Geometrijski problemi antike
MT088 - Geometrijski problemi u antici
MT089 - Grafovi
MT090 - Grčka matematika
MT091 - Greške velikih matematičara
MT092 - Grupe simetrija pravilnih poliedara
MT093 - Harmonija i matematika u muzici
MT094 - Heronova formula
MT095 - Hromatski broj i popločavanje ravni
MT096 - Ideal matematičkog saznanja i matematika jezika kroz istoriju filozofije
MT097 - Inverzija
MT098 - Približni brojevi
MT100 - Istorija broja nula
MT101 - Matematika Babilona i Kine
MT102 - Matematika Starog Egipta
MT103 - Zenon iz Eleje
MT104 - Simbolika broja u antičkoj Grčkoj
MT105 - Mjerenje površina u antičko doba sa osvrtom na radove Herona iz Aleksandrije
MT106 - Izvod funkcije
MT107 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT108 - Sličnost
MT109 - Primjena geometrije u začecima astronomije
MT110 - Pravougli trougao u euklidskoj geometriji
MT111 - Transformacije podudarnosti
MT112 - Važnije osobine kruga
MT113 - Koso projektovanje sa posebnim osvrtom na koso projektovanje lopte
MT114 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT115 - Poligonske površi
MT116 - Primjena geometrije u prirodi i vasioni
MT117 - Pojam geometrije
MT118 - Ideal matematičkog saznanja i matematika jezika kroz povijest filozofije
MT119 - Izometrija Euklidovog prostora
MT120 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT121 - Izoperimetrijski problem
MT122 - Johan Kepler
MT123 - Kako učiti matematiku 1
MT124 - Kako učiti matematiku 2
MT125 - Kalendar
MT126 - Kolijevka geometrije i astronomije
MT127 - Konusni presjeci
MT128 - Kozmičke pojave
MT129 - Kratak pregled povijesti matematike u Grčkoj
MT130 - Kritika euklidske geometrije
MT131 - Kromatski broj i popločavanje ravni
MT132 - Krug
MT133 - Krug (osnovni elementi i svojstva)
MT134 - Krug i njegova svojstva
MT135 - Kurt Gedel - genije i čudak
MT136 - Kvadratne jednadžbe
MT137 - Kvadratrisa
MT138 - Leonhard Euler
MT139 - Leonhard Paul Euler
MT140 - Matematička indukcija 1
MT141 - Matematička indukcija 2
MT142 - Matematička logika
MT143 - Matematičke mozgalice
MT144 - Matematički dvoboji
MT145 - Matematičko umijeće starih Egipćana
MT146 - Matematika i religija
MT147 - Matematika i zabava
MT148 - Matematika u bilijaru
MT149 - Metodika nastave kroz neka svojstva u geometriji
MT150 - Misterija Fibonacijevog broja
MT151 - Mjere srednjevjekovne Srbije
MT152 - Mjerenje površina od pamtivijeka do danas
MT153 - Model i apstrakcija
MT154 - Motiviranje i podsticanje za učenje matematike
MT155 - Pitagorejci
MT156 - Najranija grčka geometrija - Tales
MT157 - Nastava geometrije
MT158 - Neeuklidska geoemtrija 1
MT159 - Neeuklidska geometrija 2
MT160 - Neke važne teoreme za kurs Osnove geometrije
MT161 - O matematici Starog Istoka
MT162 - O nekim čuvenim geometrijskim problemima
MT163 - O osjećaju za broj
MT164 - O paradoksima u matematici
MT165 - O zavisnostima među veličinama u zadacima
MT166 - Obrtna tijela
MT167 - Odnos stranica i uglova u trokutu
MT168 - Ojlerov problem konstrukcije trokuta i Ojler - Pitagorina teorema
MT169 - Oralni antidijabetici
MT170 - Osnove aritmetike
MT171 - Osnove geometrije
MT172 - Osnovni identiteti u geometriji
MT173 - Oznake brojeva kroz povijest
MT174 - Paralelne prave u ravni Lobačevskog
MT175 - Paralelogrami
MT176 - Paratireoidni hormon
MT177 - Paskalov trokut
MT178 - Pierre de Fermat
MT179 - Piramida i kupa
MT180 - Pitagora
MT181 - Pitagora i Pitagorejci
MT182 - Pitagora i Pitagorina teorema
MT183 - Pitagorina teorema 1
MT184 - Pitagorina teorema 2
MT185 - Pitagorina teorema i još neke važne teoreme planimetrije
MT186 - Pitagorini trouglovi
MT187 - Početak aritmetike
MT188 - Podudarnost
MT189 - Podudarnost i primjena podudarnosti
MT190 - Poenkare i Poenkareov disk model
MT191 - Poenkareov disk model
MT192 - Poliedri (pravilni i polupravilni)
MT193 - Poligonske površine
MT194 - Popločavanje ravni
MT195 - Povijest broja nule
MT196 - Povijest matematike
MT197 - Povijest matematike kroz razvoj broja PI
MT198 - Približni brojevi
MT199 - Primjena geometrije u računarstvu
MT200 - Problem kvadrature kruga
MT201 - Računanje starih Egipćana
MT202 - Računske mašine
MT203 - Rana grčka geometrija - Tales
MT204 - Razloživa i dopunska jednakost - Važne teoreme
MT205 - Razni dokazi Pitagorine teoreme
MT206 - Razvoj grčke matematike - od Talesa do Arhimeda
MT207 - Rene Dekart
MT208 - Sferna planimetrija
MT209 - Sferna trigonometrija
MT210 - Spoznaja o brojevima
MT211 - Svođenje na apsurd
MT212 - Talesov poučak
MT213 - Tetivni i tangentni četvorouglovi
MT214 - Tri geometrijska problema
MT215 - Trigonometrija
MT216 - Trigonometrija arapskih matematičara - Trigonometrijske funkcije
MT217 - Trisekcija kuta
MT218 - Uloga geometrije u otkrivanju i opisivanju svijeta
MT219 - Uloga žena u matematici
MT220 - Vektori
MT221 - Vektori i primjena
MT222 - Vektori u geometriji
MT223 - Vietove veze i njihova primjena
MT224 - Vjekovna spona geometrije i arhitekture - simetrija
MT225 - Zanimljiva geometrija
MT226 - Zašto su uvedeni kompleksni brojevi
MT227 - Zašto učimo geometriju
MT228 - Zlatni presjek
MT229 - Zlatni presjek i Fibonaccijev niz
MT230 - Arhimed 3
MT231 - Blaise Pascal
MT232 - Euklidski prostori
MT233 - Hilbertovi problemi
MT234 - Izometrijske transformacije euklidske ravni
MT235 - Kepler - Poisont-ova tijela
MT236 - Konstrukcije samo sa šestarom
MT237 - Konusni presjeci
MT238 - Kratka povijest broja pi
MT239 - Leonardov um
MT240 - Matematički problemi
MT241 - Kompleksni brojevi u geometriji
MT242 - Konstrukcija pravilnog peterokuta
MT243 - Kružnica
MT244 - Matematika Mezopotamije i Egipta
MT245 - Matematika u književnosti
MT246 - Mjerenje figura
MT247 - Nejednakost aritmetičke i geometrijske sredine
MT248 - Obrtna tijela 1
MT249 - Obrtna tijela 2
MT250 - Osnove trigonometrijske funkcije
MT251 - Pi
MT252 - Prosti brojevi
MT253 - Rješavanje linearnih jednadžbi - nekad i sad
MT254 - Sfera
MT255 - Sličnost trokuta
MT256 - Sta su stari Egipćani znali o matematici
MT257 - Teoretičari proporcija
MT258 - Teorija brojeva i njena zastupljenost u nastavi matematike
________________________________________
EKONOMIJA I MENADŽMENT
E001 - BiH proces integracije u EMU
E002 - Interne determinante razvoja malog biznisa u BiH
E003 - Ljudski resursi
E004 - Makroekonomska situacija u BiH
E005 - Planiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha i toka trgovine
E006 - Proces istraživanja tržišta i projekt istraživanja
E007 - Ekonomska diplomatija i internet poslovanje
E008 - Financijski menadžment
E009 - Analiza financijskog rezultata
E010 - Analiza osnovnih sredstava
E011 - Bankarstvo
E012 - Bayer kompanija
E013 - Bretonvudski monetarni sistem
E014 - Burze i burzovno poslovanje
E015 - Carine
E015 - Motivacija zaposlenih
E016 - Motivacija
E017 - Mjenice i ček
E018 - Uloga marketinga u poduzeću
E019 - Vizija misija i ciljeva
E020 - Vještina rukovođenja
E021 - Vlastiti posao
E022 - Internet marketing
E023 - Public Relations - odnosi s javnošću
E024 - Politika investiranja
E025 - Investicija
E026 - Just in time - proizvodnja
E027 - Kamata kao cijena novca
E028 - Kvaliteta
E029 - Promocija
E030 - Matematički modeli - Knjaz Miloš
E031 - Migracije
E032 - Devizni sistem, platni bilans, devizno tržište i devizni kurs
E033 - Centralna banka i monetarno reguliranje
E034 - Kanban sistem, sistem “Push-Pull” - Metoda trenutnog zapažanja
E035 - Odljev mozgova
E036 - Ekologija, koncept održivosti razvoja
E037 - Poboljšanje procesa kupovine - prodaje kuće
E038 - Poduzeće
E039 - Pojam i definicija ekonomske diplomatije
E040 - Porezni sistem
E041 - Primjena Portfolijeve metode u komercijali - Portfolijeva metoda
E042 - Vertikalna podjela nadležnosti prema prijedlogu ustava za Europu
E043 - Primarni novac i monetarna politika centralne banke
E044 - Primjena SWOT analize u proizvodnji
E045 - Računovodstvo poduzeća u tranziciji
E046 - Razvoj suvremenog novca
E047 - Rezultati poslovanja i raspodjela
E048 - Sistem informiranja
E049 - Sistem raspolaganja devizama i devizni kurs
E050 - Stabilnost cijena- primarni cilj jedinstvene monetarne politike
E051 - Strategija razvoja poduzeća
E052 - Ekonomska saradnje Srbije i Evropske Unije
E053 - Tokovi novca i krediti
E054 - Ekologija, koncept održivosti razvoja
E055 - Devizni sistem i devizna politika
E056 - Ček
E057 - Carine i uvozni režim
E058 - Burze
E059 - Elektronsko bankarstvo
E060 - Optimizacija proizvodnog procesa
E061 - Tehnološki proces
E062 - Globalizacija
E063 - Strateško planiranje
E064 - Svjetska trgovinska organizacija
E065 - Centralna banka
E066 - Rupert Murdoch
E067 - Bilans kao osnovni finansijski izvještaj
E068 - Tačka pokrića
E069 - Menadžment i menadžment znanja
E070 - Palete i mini load jedinice
E071 - Elektronsko poslovanje
E072 - Elektronsko poslovanje i automatizacija
E073 - E trgovina
E074 - Finansijsko tržište
E075 - Finansijsko tržište 2
E076 - Inflacioni mehanizam i ekonomski rast
E077 - Investicije i ekonomski razvoj
E078 - Istraživanje trižišta
E079 - Međunarodna trgovina
E080 - Međunarodno poslovanje
E081 - Platni bilans
E082 - Pojam, predmet, metoda i ciljevi financijskog menadžmenta
E083 - Privredno okruženje - institucionalni oblici preduzeća
E084 - Bezbijednost BiH na putu ka evropskim integracijama
E085 - Faze strategijskog usmjeravanja organizacije - vizija, misija i ciljevi
E086 - Osnovi menadžmenta
E087 - Monopolistička konkurencija
E088 - Kvalitet
E089 - Analiza osjetljivosti projekata
E090 - Monopolistička konkurencija
E091 - Metode tehničko tehnološkog predviđanja i transfer tehnologije
E092 - Dijamant (Primjer)
E093 - Dijamant (Analiza programa proizvodnje)
E094 - Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
E095 - Rubin (Primjer)
E096 - Knjigovodstvo
E097 - Kreativna vizija
E098 - Kreditna analiza i tehnologija kreditiranja
E099 - Međunarodni monetarni fond
E100 - Međunarodni transport i špedicija
E101 - Metode i koraci odlučivanja, primjena odabranih modela, koordinacija u odlučivanju
E102 - Menadžment i informacioni sistemi
E103 - Ciljevi i instrumenti monetarno kreditne politike
E104 - Motivacija
E105 - Multinacionalne i transnacionalne kompanije
E106 - Naknada kao izvor sredstava
E107 - Obračun troškova sa posebnim osvrtom na kalkulaciju
E108 - Odliv mozgova
E109 - Organiziranje
E110 - Osiguranje
E111 - Osnovni financijski pokazatelji u poduzeću
E112 - Poduzetničke strategije
E113 - Poduzetništvo i ekološka kriza
E114 - Politika Detanta i novi svjetski poredak
E115 - Proces unapređivanja prodaje novih proizvoda
E116 - Produktivnost rada
E117 - Proizvodni proces
E118 - Stavovi građana Splita o prodaji putem Interneta
E119 - Strategijski menadžment i upravljanje procesima
E120 - Stvaranje i poništavanje novca u bankarskom sistemu
E121 - Suština i bitne komponente savremenog sistema menadžmenta
E122 - Sveskan - informacijski sistem (Primjer)
E123 - Tržište novca
E124 - Ugovor o franšizingu
E125 - Upravljačko računovodstvo
E126 - Upravljanje rizicima
E127 - Vođenje kao funkcija menadžmenta, ovlaštenja i odgovornosti, stilovi i teorije vođenja
E128 - W. Edwards Deming
E129 - Modeliranje procesa posudbe knjige u knjižnici
E130 - Software za količinsku input-output analizu u poslovnoj ekonomiji
E131 - E-trgovina vrijednosnim papirima
E132 - Informacije - najdragocjenija roba
E133 - Internet marketing Slovenije i Hrvatske
E134 - Upravljanje projektima uz pomoć kompjutera
E135 - ePDV
E136 - Funkcije menadžmenta
E137 - Spajanje, pripajanje i preuzimanje poduzeća
E138 - Metodologija ciklusa životnog vijeka sistema
E139 - Uticaj kompanijskih vrijednosti i uvjerenja na njen poslovni uspjeh
E140 - Izvori finansiranja (Mala i srednja preduzeća)
E141 - Financijski sistem, instrumentarij i subjekti financijskog sistema
E142 - Funkcija upravljanja u poduzeću
E143 - Kvalitet
E144 - MIS kao funkcionalno područje organizacije
E145 - Upravljanje ljudskim resursima
E146 - Faktori procesa proizvodnje u firmi
E147 - Poslovno odlučivanje
E148 - Kreditni rizik u bankama
E149 - Ekonomika poduzeća kao naučna disciplina
E150 - Inflacija, nezaposlenost i recesija (SAD)
E151 - Marketing miks u hotelijerstvu - primjer
E152 - Monopolistička konkurencija
E153 - Osnove ponude i potražnje
E154 - Podjela nadležnosti prema prijedlogu ustava
E155 - Pojam i vrste poduzetničkih strategija
E156 - Poslovno tržište
E157 - Preduzetništvo i ekološka kriza
E158 - Privatizacija u Hrvatskoj
E159 - Rizici globalizacije
E160 - Strategijski plan razvoja turizma za Novi Zeland 2003.-2006.
E161 - Studija izvodljivosti za Srbiju i Crnu Goru
E162 - Akcionarska drušstva
E163 - Potrošnja i investicije
E164 - Tržište i cijene rada
E165 - Štednja i akumulacija kapitala
E166 - Osnove ponude i potražnje
E167 - Organizacija proizvodnje slatkih proizvoda
E168 - Organizacija
E169 - Upravljanje valutno kreditnim rizikom
E170 - Uloga države u privredi
E171 - Makroekonomija
E172 - Benchmarking - organizacija
E173 - Osiguranje
E174 - Marketing informacijski sistem - MIS
E175 - Marketing plan hotela kao sredstvo razvoja turizma
E176 - Vizni i bezvizni režim u turističkim kretanjima BiH državljana
E177 - Radno mjesto - postajemo li mehanički robovi
E178 - Leasing
E179 - Organizaciona struktura RJ PTT saobraćaja Zrenjanin
E180 - Javni rashodi
E181 - Prestanak privrednih društava
E182 - Osnos s medijima
E183 - Planiranje izvoza
E184 - Posljedice proširenja EU na Zapadni Balkan
E185 - Proces kupovine na primjeru Economic - Vitez
E186 - Prikaz istaknutih berzi
E187 - Uloga marketinga u poduzeću i na tržištu
E188 - Javni dug
E189 - Inteligentni tutorski sustav
E190 - Ekonomika preduzeća kao nauka
E191 - Planiranje bilansa stanja, bilansa uspjeha i toka gotovine
E192 - Bilans stanja i bilans u spjeha
E193 - Organizacijske strukture
E194 - Trgovački sud Republike Hrvatske
E195 - Rad na crno - kao oblik organiziranog kriminaliteta
E196 - Ministarstva RH
E197 - Vanjski čimbenici
E198 - Troškovi
E199 - Marketing plan hotela kao sredstvo razvoja turizma
E200 - Marketinško istraživanje
E201 - Politika cijena u energetskom sektoru i uticaj cijena energenata na privredni razvoj RH
E202 - Proces i funkcije menadžmenta
E203 - Novac
E204 - Promocija
E205 - Analiza spoljšnjeg i unutrašnjeg okruženja
________________________________________
PRAVO
P001 - Usporedni pregled pojmova ugovora o uslugama
P002 - Izborni sistem u BiH
P003 - Zloupotreba platnih kartica
P004 - Ustav SAD-a
P005 - Rimska porodica
P006 - Osnove privrednog prava
P007 - Pravo zaloge na pokretnim stvarima
P008 - Osnove imovinskog prava
P009 - Stvarno pravo i stvari
P010 - Izvori radnog prava sa osvrtom na podzakonske akte
P011 - Porodično pravo - Stephan Gilmore
P012 - Opći uslovi zaključenja obligacionih ugovora
P013 - Odnosi između društvenih normi, morala, običaja i prava
P014 - Radni odnos
P015 - Međunarodno krivično pravo
P016 - Zabrana reformatio in peius
P017 - Zabrana reformatio in peius i alibi
P018 - Medžunarodni sud pravde
P019 - Ljudska prava - RH
P020 - Ljudska prava - BiH
P021 - Pravo zaloge na pokretnim stvarima
P022 - Vrste radnih odnosa
________________________________________
MEDICINA
M001 - Os temporale (sljepoočna kost)
M002 - Savjest - pomoć ili prepreka u zdravstvu
M003 - Regulacija šuka (izoglikemija)
M004 - Operacije na klinici za ortopediju i traumatologiju
M005 - Kolesterol i trigliceridi
________________________________________
FILOZOFIJA, SOCIOLOGIJA, NOVINARSTVO I KNJIŽEVNOST
F001 - Emocije i pamćenje
F002 - Percepcija perifernih tjelesnih promjena
F003 - Emocije
F004 - Etički aspekti suvremenih tehnologija
F005 - Osobine ljudi koje utječu na obavljanje poslova
F006 - Kognitivna teorija ličnosti
F007 - Društveni sukobi
F008 - Two life options in tennyson's Mariana in the moated grange and Lady of shalot
F009 - Religija
F010 - Globalizacija
F011 - Etika zaštite životne okoline
F012 - Poremećaji ličnosti i ponašanja
F013 - Društvena misao Antičkog perioda
F014 - Javne biblioteke
F015 - Birokratija
F016 - Društvena moć
F017 - Društveni sukobi
F018 - Islam i njegov uticaj na društvo
F019 - Moral
F020 - Nacije i pojam nacija
F021 - Narkomanija
F022 - Pojam sociologije i njen odnos prema drugim društvenim naukama
F023 - Političke partije
F024 - Priroda i rad
F025 - Pojam, predmet sociologije i odnos i njen odnos prema drugim društvenim naukama
F026 - Sloboda ili privid
F027 - Modul učenika
F028 - Uloga države u projektu civilnog društva
F029 - Opća i posebna načela novinarstva
F030 - Djeca kao žrtve zločina
F031 - Intervju
F032 - Organizacija događanja
F033 - Sloboda, jednakost i tolerancija
________________________________________
ELEKTROTEHNIKA, MAŠINSTVO I RUDARSTVO
EL001 - Geotermalna energija
EL002 - Sistematizacija i označavanje čelika
EL003 - Željezni livovi
EL004 - Analiza govornih sekvenci
EL005 - Analogni komparator vrijednosti
EL006 - Asinhroni motori
EL007 - Autokorelaciona funkcija linijskih kodova
EL008 - Centralna granična teorema
EL009 - Centralni granični teorem
EL010 - DC – PID kontroler u EASY – SOFT-u
EL011 - Dekodiranje kompresijskog koda
EL012 - Eksperimentalno određivanje funkcije raspodjele za dati vektor
EL013 - Ergodičnost
EL014 - Funkcija zajedničke raspodjele
EL015 - Generiranje bijelog i obojenog šuma
EL016 - Identifikacija impulsnog odziva kroskorelacijom ulaza i izlaza
EL017 - Jednodimenzionalna gustoća vjerovatnoće zvuka
EL018 - Jednodimenzionalne i dvodimenzionalne gustine vjerovatnoće slučajnih procesa
EL019 - Kodiranje dugih sekvenci poruka
EL020 - Kompresija podataka – Huffmanov kod
EL021 - Kontinualni i diskretni najbrži porast (pad)
EL022 - Markovljev izvor informacija
EL023 - Markovljevi izvori
EL024 - N-dimenzionalni slučaj - Partan
EL025 - Nekauzalni Wienerov filter
EL026 - Otkrivanje misteriozne raspodjele
EL027 - Prilagodeni filter 1
EL028 - Prilagodeni filter 2
EL029 - Prilagođeni filter u formi transverzalnog filtera
EL030 - Spektralna analiza zvuka na računaru i autokorelaciona funkcija
EL031 - Teorija optimalnih rješenja - Partan metoda
EL032 - Zaštita direktnih strujnih instalacija i neprekidnih napajanja
EL033 - Protočne i minihidroelektrane u funkciji razvoja BiH
EL034 - Solarna energija
________________________________________
BIOLOGIJA I EKOLOGIJA
BE001 - Geoekologija – ekologija krajolika
BE002 - Ekosustavi
BE003 - Gospodarenje krajolikom – geoekološko vrednovanje
BE004 - Ekologija i kvaliteta života
BE005 - Ekologija, koncept održivosti razvoja
BE006 - Ekološki problemi Sarajeva
BE007 - Oksidacija biljaka
________________________________________
FIZIKA I HEMIJA
FZ001 - S-matrični element u drugom redu računa perturbacijeza proces anihilacije para elektron-pozitron
FZ002 - Solarne ćelije
FZ003 - Rendgenska astronomija
FZ004 - Osobine i primjena električno provodljivih polimera
FZ005 - Primjene diferencijalnog računa u fizici
FZ006 - Masa i dimenzije jezgre
FZ007 - Hemija riječnih voda
FZ008 - Newtonova metoda
________________________________________
HISTORIJA I GEOGRAFIJA
H001 - Josip Broz Tito
H002 - Život i djelo Ruđera Boškovića
H003 - Fašizam
H004 - Planeta Zemlja
H005 - Asirija
H006 - Benito Mussolini
H007 - Dvije pobjede Georgea W. Busha
H008 - Grad Labin
H009 - Grčko-perzijski ratovi
H010 - Istanbul
H011 - Jonski ustanak
H012 - Misteriozna sudbina Kraljevske biblioteke u Aleksandriji
H013 - Prvi svjetski rat
H014 - Rimsko Carstvo
H015 - Stara Grčka
H016 - Stari vijek
H017 - Uzroci i posljedice drugog svjetskog rata
H018 - Bosna i Hercegovina
________________________________________
MATURSKI RADOVI
MA001 - Prerada drveta - Oglasna tabla
MA002 - Diferencirani oblici društvene svijesti
MA003 - Mjerenje električnih veličina
MA004 - Oznake na kolovozu
MA005 - Polinomi sa cjelobrojnim koeficijentima
MA006 - Ujedinjeni narodi
MA007 - Urbanizacija
MA008 - Web dizajn
MA009 - Izrada oglasne ploče
MA010 - PPTP na mrežama
MA011 - Punjač AA baterija
________________________________________
ESEJI
ES001 - Logistički outsourcing
ES002 - Just in time filozofija proizvodnje
ES003 - Anatomija - Mišići
ES004 - Upala (Inflammatio)
ES005 - Metode manipulacije podacima
ES006 - Medicinska etika
ES007 - Eritrociti
ES008 - Pravljenje i posmatranje nativnog preparata
ES009 - Poremećaj leukocitne loze
ES010 - Ulaganje u vrijednosne papire
ES011 - Huffman-ovo kodiranje
ES012 - Identifikacija sistema pomoću kroskorelacije ulaza i izlaza
ES013 - Investicije
ES014 - Trziste novca
ES015 - Zakon ponude poduzeća
ES016 - Organizacija poduzeća
ES017 - Financijska tržišta
ES018 - Poslovno odlučivanje
ES019 - Unutrašnje kretanje dokumentacije
________________________________________
DIPLOMSKI RADOVI
DP001 - Tess of the D’Urbervilles as a Wessex Novel
DP002 - Utjecaj i uloga medija u globalizacijskim procesima
DP003 - Strategija razvoja trgovinske marke
DP004 - Primjena tehnika obrade slike u prepoznavanju i klasifikaciji otisaka prstiju
DP005 - Organizacijske strukture
DP006 - Radno vrijeme, godišnji odmor i odsustva
________________________________________
PREZENTACIJE
PR001 - Principi menadžmenta
PR002 - Simulacija računarskih mreža
PR003 - Pasivni solarni sistem, koncentrirana sunčeva energija i njena primjena
PR004 - Grijanje, klimatizacija i solarna energija
PR005 - Vrste sajtova i njihove specifičnosti
PR006 - Toplota koju treba odvesti hlađenjem kod klimatizacije
PR007 - Porez na imovinu u Srbiji
PR008 - Java tehnologije za pristup relacionim bazama podataka u web okruženju
PR009 - Solarna energija
PR010 - Datoteke
PR011 - Mineral iz grupe plagioklasa - Labrador
PR012 - Sistemi centralnih grijanja
PR013 - Vodka
PR014 - Koligativne osobine
PR015 - NetMeeting
PR016 - Vezivanje solarnih kolektora u sistem
PR017 - Evolucija mobilne telefonije
PR018 - Bitnost lokacije za poduzetništvo
PR019 - Bitnost lokacije za poduzetništvo (Hoteli u Sarajevu)
PR020 - Kako je spašen Continental
PR021 - Organizacioni charts
PR022 - Demografska statistika
PR022 - Preduzetništvo
PR023 - Finansije i računovodstvo
PR024 - Izvori financiranja (Mala i srednja preduzeća)
PR025 - Gnoseologija - učenje o saznanju svijeta
PR026 - Kulture
PR027 - Ljudski resursi
PR028 - Porez i poreski sistemi u BiH
PR029 - Pravni aspekti u poduzetništvu
PR030 - Planiranje
PR031 - Željeznice F BiH
PR032 - Paratireoidno hormon
PR033 - Asinhroni motori
PR034 - Centralna granična teorema 1
PR035 - Centralna granična teorema 2
PR036 - Dekodiranje kompresijskog koda
PR037 - Globalno izvješće o konkurentnosti i Hrvatska
PR038 - Identifikacija impulsnog odziva kroskorelacijom ulaza i izlaza
PR039 - Identifikacija sistema autokorelacionom funkcijom
PR040 - Kauzalni Vinerov filter
PR041 - Komparator analognih vrijednosti
PR042 - Nova era marketinga
PR043 - Paratireoidni hormon
PR044 - Projektiranje digitalnih sistema
PR045 - Specificnost marketing usluge
PR046 - Stacinarni slučajni procesi, autokorelacione funkcije i spektralne gustine
PR047 - Tržište rada u Hrvatskoj - prosinac 2006.
PR048 - Uloga prometa u povezivanju emitivnih i receptivnih turističkih trzista
PR049 - Zapošljavanje u turizmu
PR050 - Pojam i razvoj interneta
PR051 - Krizni menadžment
PR052 - Analiza slučaja - djeca kao žrtve zločina
PR053 - Analiza tržišta i strategija marketinga - Unis tvornica bicikala Lasta Ilidža
PR054 - Menadžment u multinacionalnim kompanijama
PR055 - Razvoj informacionog sistema
PR056 - Izlazni uređaji i naprave


Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum