Afektivno vezivanje- seminarski rad - MATURSKIRADOVI.NET

Go down

Afektivno vezivanje- seminarski rad - MATURSKIRADOVI.NET

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 10:13 am


Afektivno vezivanje

Osnovno određenje pojma »afektivno vezivanje« ostaje konstanta i u savremenim konceptualizacijama teorije. Ono što je različito i novo jeste usredsređenost i istraživačko specifikovanje afektivnog vezivanja odraslih. Kod odraslih, kao i kod dece, određenje pojma »osećajna vezanost« podrazmeva dijadički okvir i blizinu figure osećajne vezanosti kao cilj koji je u funkciji potreba za sigurnošću i zaštitom. Kod odraslih, za razliku od dece, blizina figure osećajne povezanosti nije nužno fizička blizina već pre kontinuirana psihosocijalna povezanost, a sigurnost i zaštita iskazuju se kao obezbeđivanje izvora poverenja, privrženosti i podrške, kako u svakodnevnom funkcioni sanju tako, još više, i u stresnim situacijama. Figura afektivnog vezivanja je vršnjak koji olakšava funkcionsanje, potstiče kompetentnost i u drugim relacijama, obezbeđuje doživljaj pripadanja, bez čega bi se osoba osećala usamljeno i uznemireno.
Pored trajnosti ovog vida vezivanja, bitna komponenta afektivnog vezivanja odraslih je uzajamnost u podršci i dostupnosti. Upravo se po komponenti uzajamnosti afektivno vezivanje odraslih razlikuje od afektivnog vezivanja dete–roditelj. Možda je preciznije reći da komponenta uzajamnosti predstavlja kriterijum razlikovanja između afektivnog vezivanja po tipu odraslih i afektivnog vezivanja po tipu dete–roditelj.
Pre nego što se posvetimo istraživanjima koja imaju predznak primenjenih, korisno je podsetiti se ključnih nalaza osnovnih istraživanja. Osnovna istraživanja potvrdila su tezu o: (1) univerzalnosti obrazaca afektivnog vezivanja i individualnim razli kama koje se održavaju tokom života; (2) zastupljenosti i raspoređi vanju različitih tipova obrazaca afektivnog vezivanja (3) osnovnoj razlici između sigurnog i nesigurnih tipova obrazaca afektivnog vezivanja, koja važi i za dečji i za uzrast odraslih; (4) modelu četiri obrasca afektivnog vezivanja koji se kod odraslih koristi za označavanje individualnih obrazaca osećaj nog vezivanja i, u modifikovanoj formi, za označavanje obrazaca ose ćajnog vezivanja romantičnih partnera. Empirijski je dokumentovan i fenomen međugeneracijskog prenošenja karakteristika obrazaca osećajnog vezivanja, kao i to da postoje jasne posledice kvaliteta osećaj nog vezivanja na formiranje i razvoj ličnosti, prilagođavanje realnosti i način uspostavljanja i održavanja odnosa sa značajnim osobama tokom celog života.

Literatura

1.Ainsworth, M. (1969): Object relations, dependency, and attachment: theoretical review of the infantmother relationship, Child Development, 40, 969–1025.
2.Bowlby, J. (1978): Attachment and loss, Vol. I. Penguin books.
3.Polovina, N. (2004): Tok razvoja orijentacije ka roditeljstvu (doktorska disertacija). Beograd: Filozofski fakultet.
4.StefanovićStanojević, T. (2000): Afektivno vezivanje – transgeneracijski pristup (magistarski rad). Beograd: Filozofski fakultet.
5.Polovina, N. (2005): Teorija afektivnog vezivanja: stare i nove postavke, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 37, br. 1 (107–124). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum