Agrarna politika - SEMINARSKI RAD

Go down

Agrarna politika - SEMINARSKI RAD

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 10:20 am


Agrarna politika

Agrarna politika je disciplina koja primenjuje načela i kontrolne metode u rešavanju problema u poljoprivrednoj aktivnosti.Poljoprivreda je privredna delatnost koja se sastoji u uzgajanju korisnih biljaka i životinja,u preradi i prometu vlastitom aktivnošću proizvedenih biljnih i životinjskih proizvoda. U slabije razvijenoj privredi, proizvodnja, prerada i promet se odvijaju u okviru porodičnih poslova. U visoko razvijenoj privredi, u okviru poljoprivrede se proizvode biljke i životinje, ali se njihova prerada i promet odvijaju van poljoprivrednih gazdinstava.
Danas se pojam poljoprivrede proširuje na preduzeća i industrije koje proizvode mehanizaciju, industrije koje prerađuju proizvode sa farmi, veleprodaju i maloprodaju, vladine servise za potporu poljoprivredi, institucije za praćenje tržišta i ekonomske analize.
Poljoprivreda je najstarija privredna delatnost kojom se još uvek bavi veći deo čovečanstva. Tek u 19. veku sa naglim razvojem industrije i trgovine je potisnuta s mesta vodeće delatnosti. Poljoprivredno stanovništvo čini više od polovine čovečanstva, pa je u nerazvijenim delovima Afrike, Azije i Južne Amerike oko 70% stanovništva zaposleno u poljoprivredi. U visoko razvijenim zemljama, poljoprivredno stanovništvo čini 10% stanovništva.
Narodna privreda je celina u koju spadaju delovi poput privrednih grana industrije, poljoprivrede, trgovine a prema specifičnoj ulozi i zadacima koje imaju u proizvodnji, raspodeli, razmeni i potrošnji materijalnih dobara. Funkcija poljoprivrede je osnova koja utvrđuje značenje poljoprivrede sa stajališta:


a. Nezamenjive funkcije - proizvodnja biljnih i stočarskih proizvoda za prehranu stanovništva
b. Zamenjive funkcije - tržište za razvoj industrije; proizvodnja sirovina za industrijsku proizvodnju; proizvodnju proizvoda namenjenih izvozu; učestvovanje u stvaranju društvenog proizvoda; pružanje zaposlenja delu radno sposobnog stanovništva; pružanje mogućnosti delu stanovništva da na dohotku stvorenom u poljoprivredi nađe osiguranje vlastite egzistencije.
Izvoz poljoprivrednih proizvoda je zamenjiva funkcija te je značenje poljoprivrede veće što je privreda slabije razvijena. Veća razvijenost, prvenstveno industrije, dovodi do porasta izvoza industrijskih proizvoda što za posledicu ima smanjenje učešća poljoprivrede u razmeni zemlje. Izvoz poljoprivrednih proizvoda doprinosi razvoju ukupne privrede, posebno industrije, jer omogućava uvoz opreme i reprodukcijskog materijala. Ako poljoprivreda poveća proizvodnju i opsluživanje domaćeg tržišta hranom i sirovinama, doprineće smanjenju uvoza što, takođe, doprinosi industrijalizaciji zemlje.
Poljoprivreda kao grana materijalne proizvodnje je povezana mnogim vezama s ostalim granama proizvodnje i celokupnom privredom. U proizvodnoj sferi, poljoprivreda osigurava hranu za stanovništvo i sirovine za razvoj mnogih industrija, zatim učestvuje u spoljnotrgovinskoj razmjeni, te za svoj razvoj nabavlja proizvode drugih grana proizvodnje.
Funkcije poljoprivrede se mogu promatrati preko input-output odnosa. Inputi poljoprivrede iz drugih grana mogu biti: sredstva za rad, reprodukcijski materijal, roba za široku potrošnju.
Outputi poljoprivrede prema drugim granama su: hrana za stanovništvo, sirovine za rad, radna snaga za poljoprivredne delatnosti, izvoz proizvoda u druge zemlje.B.Petrač – Agrarna politika,Beograd,1998.god.,str.56.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum