Bankarski poslovi

Go down

Bankarski poslovi

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:05 am


Bankarski poslovi

Najstariji bankarski poslovi su neutralni ili usluzni poslovi,koji se obavljaju u svoje ili tudje ime,ali uvek za tudji racun.Postoji izvesna povezanost izmedju neutralnih i aktivnih i pasivnih poslova. Politika neutralnih poslova banke je sastavni deo njene politike marketinga,da kvalitetom i cenom usluga bude konkurentnija na finansijskom trzistu.Sustina ove politike je porast kreditnog potencijala banke.Neutralni bankarski poslovi dele se na posrednicke i komisione.Banka posrednicke poslove obavlja u tudje ime i za tudji racun uz naplatu odgovarajuce naknade,i to su poslovi platnog prometa u zemlji i inostranstvu.U komisione poslove spadaju emisija obveznica i drugih hartija od vrednosti,izdavanje kreditnih pisama i garancija,otvaranje akreditiva,cuvanje i upravljanje vrednostima.Sopstveni poslovi su poslovi koje banka obavlja u svoje ime i za svoj racun.Kod ovih poslova banke su usmerene na optimizaciju profita,za razliku od poslova koncentracije i plasmana,gde banke postizu zaradu na razlici izmedju aktivne i pasivne kamate,i neutralnih poslova gde naplacuju proviziju.Mogu biti kratkorocni – arbitrazni poslovi,berzanski poslovi,gde banka kupuje hartije od vrednosti po jednom a prodaje po vecem kursu,pri cemu ostvaruje zaradu.Dugorocni su poslovi osnivanje sopstvenih preduzeca i akcionarskih drustava kao i kupovina akcija drugih preduzeca.


Literatura

1.Ivanović, P, Teorija novca i bankarstvo, Fakultet za uslužni biznis, Sr. Kamenica, 2008.
2.Anđelić, G, Osnove finansijskog menadžmenta, Novi Sad, 2007.


Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum