Evropska Centralna banka

Go down

Evropska Centralna banka

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:14 am


Evropska Centralna banka

Evropska centralna banka kao monetarna vlast je osnovni i najvažniji učesnik na tržištu novca. Ona je praktično osnivač, organizator, regulator i kontrolor ukupnih radnji i stanja na tržištu novca. U ostvarivanju te uloge centralne banka se služi svojim instrumentarijem: kreditno-monetarnom i deviznom politikom u kordinaciji sa fiskalnom (budžetskom i poreskom) politikom, kao i politikom spoljnjeg i unutrašnjeg duga. Tako se očituje da je tržište novca u modernoj privredi osnovni mehanizam preko koga Evropska centralna banka ostvaruje svoju ulogu, kroz fino regulisanje. Zato je situacija na tržištu novca najbolji indikator stanja u privredi odnosne zemlje.
Svojom globalnom aktivnošću Evropska centralna banka utiče na celokupna privredna kretanja u zemlji. Svojom politikom ona dimenzionira privredni rast, određujući cenu novca i kredita, odnosno utičući na prinose na finansijskim tržištima. Ukoliko Evropska centralna banka nema sposobnosti da precizno pozicionira realnu potrebu procesa reprodukcije za novcem onda nastupa opšta disharmonija, koja se po pravilu u savremenoj privredi očituje kao inflacija. Kao najviša monetarna vlast u jednoj zemlji Evropska centralna banka obavlja sledeće funkcije:
1.reguliše opticaj novca i emisiju kredita u skladu sa zahtevima unutrašnje stabilnosti i likvidnosti u međunarodnim plaćanjima
2.brine se o likvidnosti kreditnog sistema, i u vezi sa tim reguliše i kontroliše rad banaka radi održavanje monetarne stabilnosti zemlje
3.brine se za platni bilans zemlje, i u vezi sa tim reguliše devizno-valutne poslove u svrhu osiguranja likvidnosti u međunarodnim plaćanjima itd.Literatura

Filip Turčinović, Pravo i regulativa EU, Zaječar, 2005.


Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum