Informacija

Go down

Informacija

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:15 am


Informacija

Verbalna, kao i neverbalna komunikacija prisutna je u svakom obliku izražavanja. Ljudi stalno pokazuju svoje emocije bez iskazivanja. Mnogo toga se može reći bez izgovaranja. Preko izraza lica i kada su reci višak, i kada neko kaže nešto što nije trebalo, čovek neverbalnim gestom pokazuje i ukazuje na grešku. Glavna uloga neverbalne komunikacije je izražavanje emocija. Govor osobe se ne ogranicava samo na izraze lica. Promenom u svakodnevnim životima javila se i želja za novim pristupom u zdravstvu. Formiraju se nove društvene prilike koje su donele neke nove poslovne prakse i zanimanja. Procesi i funkcije nužne za uspešno poslovanje bolnica na slobodnom tržištu vrlo su brzo poceli oživljavati u praksi, a ljudi koji su prihvatili izazov bavljenja nekim od tih novih zanimanja. Neverbalna komunikacija u zdravstvu oslanja se na zapadnu tradiciju koji isti posao rade u zemljama u kojima je on poznat i priznat vec godinama, pa i decenijama.



Pod pojmom informacija podrazumevamo podatak o rezultatu nekog događaja koji se treba dogoditi ili se već dogodio, ali čiji ishod nije bio poznat. Informacija na taj način uklanja neizvesnost. Informacija je proces i predstavlja aktivnost komuniciranja. Informisati znači preneti znanje nekome. Tražeći informaciju mi, zapravo, zadovoljavamo svoju ličnu potrebu da određenom informacijom upotpunimo svoje znanje. Informacija je merljiva veličina, a neposredno je vezana za verovatnoću nastanka događaja o kojem nas obaveštava. Tako kažemo da neko obaveštenje nosi veću količinu informacija, ako je manja verovatnoća nastanka događaja o kojem nas obaveštava.
Reč komunikacija ima opštije značenje od onog koje osećamo i danas je poprimila značaj akademske discipline. Komunikacija je proces razmene ideja i informacija, ona se odva kroz proces slanja i primanja poruka. Međutim, neograničene mogućnosti komunikacije i ubrzani tok informacija doveli su do prezasićenosti medija nebitnim informacijama. Danas, više nego ikad, važno je prepoznati najpouzdanije izvore informacija. U svetu savremene tehnologije i brzih komunikacija, pravovremena informacija je neprocenjiva. Trenutan pristup bitnim informacijama može biti od ključne važnosti za donošenje strateških odluka.
Neke od osobina informacija su:
- pravovremenost i aktuelnost – vremenske dimenzije informacije;
- pravovremenost znači da je informacija raspoloživa onda kada je potrebna;
- aktuelnost informacije određuje se u odnosu na vreme kada je podatak nastao
- relevantnost – podudaranje informacija sa korisničkim potrebama;
- tačnost, preciznost i pouzdanost
Prema najopštijoj podeli razlikujemo dve vrste informacija:
obektivna informacija – i
subektivna informacija - odraz individualne svesti o obektivnoj informaciji.
Različite vrste informacija možemo grupisati u četiri osnovne grupe:
- zvučna informacija;
- nepokretna i pokretna slika;
- telekomanda, telemetra i telesignalizacija i
- podaci.




Literatura

1.Barbara i Allan Pease, Definitivni vodic kroz govor tijela, 2005
2.Mandić Tana, Komunikologija, Beograd, 1995. god.
3.P. Dovijanić, Organizacija zdravstvene delatnosti i ustanova, Beograd: Agora, 1995.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum