Internet marketing

Go down

Internet marketing

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:16 am


Primena internet marketinga

Primena internet marketinga u turističkim agencijama i organizacijama danas je nezaobilazna činjenica. Postoje nedovoljno istražene mogućnosti primene i razvoja internet marketinga u funkciji razvoja turizma, što se praktično odražava kao privlačan i interesantan problem istraživanja.
Primena takve koncepcije insistira na naglašavanju zadovoljavanja potreba ciljnih tržišta i društva u celini. To konkretno znači da uvođenje, eksploatacija i razvoj svakog pa tako i turističkog proizvoda koji se temelji na korištenju vrednosti dobre reklame. Trend razvoja turizma je u konstantnom porastu. Razvoj turističkih destinacija je očigledan potez svake ozbiljnije organizacije koja želi da bude u koraku sa procesom globalizacije.
Treba proučiti i iskoristiti postojeće instrumente turističke politike i sagledati kapacitete turističke ponude za uspostavljanje partnerske saradnje sa svim zainteresovanim akterima u oblasti internet marketinga.
Internet i turizam predstavljaju prirodne partnere, ali to partnerstvo nije uspostavljeno ako se ne pokaže dovoljno truda i volje. Zato je bitno strateško planiranje razvoja internet pristupa turističkih agencija. Na nivou lokalnih zajednica partnerstvo između interneta i turizma je ne samo moguće nego i poželjno. Gradovi i opštine vode samostalne razvojne politike nezavisno od republičkih resornih ministarstava i Vlade RS. Svaka opština treba preko interneta prikazati čime raspolažu kako bi mogli biti atraktivni za turiste, i da bi njihovim aktiviranjem i većom turističkom posetom bili ostvareni znatno veći efekti koji bi doprineli bržem ekonomskom i socio – kulturnom razvoju lokalne zajednice.

Literatura

1.Snezana Stetic "Menadzment turisticke destinacije", Forma b, Beograd, 2008.;
2.Jovan Popesku "Marketing u turizmu", Cigoja i Cenot, Beograd, 2002.;
3.Ognjen Bakic "Marketing u turizmu", Cigoja, Beograd, 2005.


Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum