Marketing seminarski

Go down

Marketing seminarski

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:20 am


Marketing

Značaj marketing usluge je da kompanije smatraju pružanje usluge kao glavnu funkciju marketinga. Pouzdana aktuelnost se ogleda u tome što danas kompanije plasiraju usluge na tržište pod odredjenim brendom , što je posledica opadanja klasičnog vida prodaje, odnosno načina kojim se vrši razmena dobara i novca na tržištu. Nepouzdana aktuelnost je da se krajnji potrošač, nakon pružanja usluge pod poznatim brendom, uveri u suprotno.
Brendovi identifikuju izvor ili stvaraoca neke usluge, a potrošačima - bilo pojedincima ili organizacijama - omogućavaju da određenom proizvođaču ili distributeru nametnu odgovornost. Potrošači mogu različito da procijene identičnu uslugu u zavisnosti od toga kako je on brendiran. Oni uče o brendovima na osnovu ranijih iskustava sa uslugom i njegovim marketing programom. Potrošači takođe uviđaju koje usluge zadovoljavaju, a koji ne zadovoljavaju njihove potrebe. S obzirom na to da životi potrošača postaju sve složeniji i brži, kao i na to da oni imaju sve manje vrijemena, sposobnost pružanja usluga je da pojednostavi donošenje odluke i smanji rizik zaista je neprocijenjiva.
Marke mogu da predstavljaju određeni sinonim za određeni nivo kvaliteta, tako da zadovoljni kupci lako mogu ponovo da odaberu uslugu. Lojalnost brendu omogućava kompaniji predvidljivost i izvesnost tražnje, a formira i barijere koje drugim kompanijama otežavaju ulazak na tržište. Konkurenti možda lako mogu da kopiraju procese i dizajn, ali svakako neće moći lako da pariraju trajnim utiscima u svesti pojedinaca i organizacija, do kojih dovode godine marketing aktivnosti i iskustva sa uslugom. Posmatrano iz tog ugla, brendiranje predstavlja moćno sredstvo kojim se obezbeđuje konkurentska prednost.
Proces pružanja usluga predstavlja proces kojim se planira i provodi stvaranje ideja, usluga, određivanje njihovih cijena, promocija i distribucija da bi se ostvarila razmena koja će zadovoljiti ciljeve pojedinaca i organizacija. Brend je važno oruđe u marketingu, jer omogućava da usluge približi kupcima. Nova saznanja do kojih se dolazi u radu vezana za brend usluga mogu se koristiti u marketing praksi. Marketing usluga je glavno oruđe marketinga, koji determiniše nove odnose sa kupcima pružajući novi spektar informacija i mogućnosti izbora.Marketing usluga omogućava brz razvoj marketing funkcija preduzeća,omogućava pružaocu usluga da zadovolji želje i potrebe na brži i efikasniji način.Finansijski uspeh često zavisi od marketing sposobnosti. Finansije, uslugnja, računovodstvo i druge poslovne funkcije nemaju smisla ukoliko tražnja za uslugema i uslugama nije dovoljna za ostvarivanje profita u kompaniji. U tome mora da postoji jasna hijerarhija.
Literatura

1.Marketing menadžment, (2007) Vasiljev, Stevan, Cvetković, Ljubiša, Kancir, Rade, Pantelić, Darko, Subotica
2.Filip Kotler, (2008), Principi marketinga,Beograd
3.Marketing strategija, (1991) Milisavljević, Momčilo, Beograd

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum