Potrebe seminarski rad

Go down

Potrebe seminarski rad

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:43 am


Potrebe

Potrebe se definišu kao dinamicke snage koje pokrecu celokupna socijalna dejstva i utiču na ponašanje ljudi. One mogu biti objektivne, ali se iskazuju na subjektivnom nivou. Ljudske potrebe su širokog dijapazona koji se kreće u rasponu od bioloskih do kulturnih. Biološke potrebe menjale su sa razvojem društva i kulture.
Postoje razlicite klasifikacije potreba.U najcescoj potrebi je podela na primarne i sekundarne potrebe. Primarne potrebe su urodjene dok se sekundarne sticu prilikom socijalizacije i izgradnje individue. Primarne potrebe moraju se zadovoljiti kao uslov odrzanja fizicke egzistencije. Maslovljeva hijerarhija ljudskih potreba je teorija iz psihologije koju je stvorio američki psiholog Abraham Maslov, koja ističe da se ljudske potrebe mogu razvrstati u grupe, i da postoji jasna hijerarhija između tih grupa potreba. Niži nivoi potreba se moraju zadovoljiti pre nego što se aktiviraju potrebe viših nivoa.
Odrasli imaju potrebu znati zašto trebaju učiti pre nego započnu s učenjem. Tough je utvrdio da će odrasli pre nego što započnu s učenjem uložiti znatnu energiju na ispitivanje dobiti koju će ostvariti učenjem i negativnih posledica koje proizlaze iz tog procesa. Saglasno sa tim, jedan od novih ideja vodilja u obrazovanju odraslih govori o tome da je prvi zadatak vodiča učenja pomoći ljudima da osveste potrebu učenja. Odrasli su svesni odgovornosti za svoje odluke i njihovog značaja za vlastiti život. Od onog trenutka kada odrasli započnu s nekom od aktivnosti koja se naziva dodatnim obrazovanjem vraćaju se starim navikama stečenim kroz iskustvo prethodnog školovanja.Problem kod obrazovanja odraslih se pojavljuje kada pretpostavimo da je prilikom njihovog obrazovanja potrebno primeniti modele koje se koriste u radu sa decom.Tada se stvara unutrašnji konflikt između njihovog intelektualnog modela. Način na koji se većina ljudi nosi sa svojim psihološkim konfliktom je da pokušava izbegavati situacije koje to uzrokuju – što se odražava u visokom stupnju odustajanja od dobrovoljnog obrazovanja odraslih.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum