Statistički podaci

Go down

Statistički podaci

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:49 am


Prikupljanje i obrada statističkih podataka

Prikupljanje i obrada statističkih podataka predstavlja aktivnost usmerenu na stvaranje statističke dokumentacije. Analiza pojava predstavlja, razmatranje i preciziranje specifičnih svojstava, oblika i zakonitosti razvoja pojave kao i poznavanje i upotrebu izvora podataka i njihovih sadržaja, izbor vremenskog perioda za koji se vrši analiza, izbor metoda analize, pravilan izbor obeležja pojave ili procesa, načina. poređenja i zaključivanja itd. Anketa je samo deo statističkog istraživanja. Program statističkog istraživanja treba pre svega da obezbedi celovitost posmatranja predmetne pojave, potpunost i jednoobraznost podataka jednobrazno tumačenje i proveru podataka i jednobraznost načina svođenja podataka. Realizacija principa jedinstvenosti programa statističkog posmatranja i analize vezuje se za jedinstvenu i celovitu organizaciju, metodologiju i praksu statističkih istraživanja.
Prema mestu, sređivanje podataka može biti centralizovano kada se sav prikupljeni statistički materijal šalje u jedan centar gde se sređivanje obavlja jedinstveno i u celosti. Decentralozovano se sastoji u tome da se ovi poslovi vrše na više mesta, najčešće po regionalnim centrima. Mešovito sređivanje sastoji se u tome da se do određene faze poslovi obave u raznim regionalnim centrima a zatim se sve prikuplja u jedan centar da bi se završili svi ostali poslovi do konačnog sređivanja. U tehničkom pogledu poslovi sređivanja mogu da budu izvedeni ručno koji predstavlja primitivan način sređivanja gde nema sredstava i opreme. To je spor način i ne daje mogućnosti za složenije analize. Mašinsko sređivanje predstavlja savremen i brz način obavljanja poslova sređivanja. Takvim sređivanjem obezbeđena je maksimalno moguća tačnost i svedeno na minimum pravljenja grešaka. Uvođenje savremenih računara omogućilo je da se značajno skrati vreme obrade statističkih podataka a time i istraživanje u celini. Tačnost u radu i brzo dobijanje rezultata imaju za statistiku poseban značaj.


Literatura1.Graziano, A. M., L.Raulin, Research methods: a process of inquiry, 1993.
3.Marusic, M., Prebežec, D., Istrazivanje turistickih trzista, Adeco, Zagreb, 2004.
5.Račić Stojan, Statistika, Visa poslovna skola, Novi Sad, 2006.
9. Vukovic Nahod, Statistika, Fakultet za finansijski menadzment i osiguranje, Singidunum, Beograd, 2003.


Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum