Swot matrica

Go down

Swot matrica

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:50 am


SWOT matrica

Putem SWOT matrice menadžment tim može da definiše prednosti i nedostatke postojeće pozicije fabrike i da uz njenu pomoć izvrši korekcije u trenutnom poslovanju.SWOT matrica polazi od definisanja snaga i slabosti,do utvrdjivanja potencijalnih šansi i opasnosti.
Smatramo da je problem nedovoljna aktivnost na usko selektovanim tržištima,a to su manja mesta.Takođe, ne postoji moderniji i savremeniji logo zaštitnog znaka, koji bi dosta toga postigao kod mladje populacije.Trenutni broj sopstvenih prodajnih objekata nije dovoljan. Izdvajamo kao nedostatak ne postojanje ekonomsko propagandnih aktivnosti i kontinuiranih PR aktivnosti. Potrebna je modernizacija opreme,nove linije proizvoda i novi nivo znanja kod zaposlenih u prodajnim objektima. Da bi se postigao cilj,mora se raditi i na praćenju modnih trendova u industriji galanterije i nameštaja.
Preporučljivo je koristiti ubuduće nove marketing strategije koje se već odavno primenjuju na zapadu.U literaturi najčešća klasifikacija elemenata marketing miksa oslanja se na 4P
proizvod, cena, distribucija, promocija

Optimalni miks marketinga obuhvata kreativno usklađivanje dodatnih postupaka ili elemenata, tako da proizvod ili usluga budu tržištu ponuđeni pod najpovoljnijim uslovima radi postizanja ciljeva preduzeća.
Marketinški instrumenti koriste se u strateške svrhe. Pre svega da imamo pravi proizvod sa pravom cenom, na pravom mestu, sa pravom promocijom, a sa ciljem da ostvarimo bolje rezultate od konkurencije. Svi elementi marketing miksa treba da budu dovoljno dobri i usklađeni sa zahtevima i potrebama kupaca.

Kvalitet kombinacije marketing miksa zavisi od sledećih unutrašnjih faktora:
kvaliteta zaposlenih ljudi, strukture sredstava za rad, finansijska, marketing i menadžment snaga.Pored ovih zavisi i od nekih spoljnih faktora kao npr.: ekonomske mere države, snaga konkurenata,snaga kupaca, snaga partnera (distributera), itd.


Literatura

Filip Kotler,Principi marketinga,Beograd 2008
Vinka Filipović,Marketing menadžment,Beograd 2001.

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum