Telepsihijatrija

Go down

Telepsihijatrija

Post  Admin on Fri Sep 16, 2011 11:51 am


Telepsihijatrija

Telepsihijatrija je upotreba telekomunikacije u svrhu lecenja. Metoda je razvijena i ispitana u Australiji i Americi još od kraja pedesetih godina dvadesetog veka. Razvitak telepsihijatrije dovelo je do lakšeg komuniciranja izmedju psihijatra i pacijenta. Metoda podrazumeva korištenje audio-video komunikacije kojom se omogucava "direktan TV-prenos" izmedju pacijenta i terapeuta. Na taj nacin svi koji žive na većoj udaljenosti od nekog centra i nisu u mogucnosti lično dolaziti na razgovor i lecenje, mogu iste obavljati putem TV-ekrana i direktno razgovarati sa psihijatrom.
Podela proistice iz nacina kako se telemedicina može koristiti tako da se može govoriti o sledecim telemedicinskim servisima:
telekonsultacije (obezbedenje daljinskog pristupa bilo medicinskim strucnjacima bilo informacijama smeštenim u elektronskim bazama znanja),
teledijagnostika (postavljanje dijagnoze pacijentu od strane lekara koji nema direktan kontakt sa pacijentom, a uz pomoc medicinskih informacija (nalaza, slika, video snimaka...),
telemonitoring (daljinsko pracenje fizioloških parametara pacijenata, najcešce kod hronicnih pacijenata koji ne zahtevaju stalan bolnicki nadzor,
telenega (terapija pacijenata van fizickih okvira zdravstene ustanove),
teleedukacija (obuka i uvežbavanje medicinskog osoblja van ustanove koja ih sprovodi, daljinski pristup bazama podataka preko telekomunikacionih kanala (Internet...).
Ako medicinu gledamo kao na specijalnosti onda primenom telemedicine na te specijalnosti dobijamo sledecu podelu:
teleradiologija (dijagnostika, edukacija...),
telepatologija (postavljanje dijagnoze, edukacija... ),
telehirurgija (robotska hirurgija upravljana daljinski od strane hirurga).
Ne postoje zapravo ogranicenja da se telemedicina primeni u svim oblastima medicine
Literatura

1.Psihijatrija danas, časopis
2.World Psychiatric Association,Telepsychiatry,2001.
3.Frueh BC, Monnier J, Elhai JD, Grubaugh AL, Knapp RG"Telepsychiatry treatment outcome research methodology: efficacy versus effectiveness". Telemedicine Journal and E-health,2004.Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum