Međunarodna ekonomija

Go down

Međunarodna ekonomija

Post  Admin on Mon Nov 23, 2009 11:48 am

Međunarodna ekonomija
Međunarodna ekonomija je znanost koja proučava ekonomske odnose među državama, odnosno međunarodnu razmjenu. Nadalje bavi se i istraživanjem svijetskog tržišta, teorijama nastanka vanjskotrgoviskog impulsa, vanjskotrgovinskim shvačanjima, instrumentima djelovanja na razmjenu (intervencionizam odnosno vanjskotrgovisnka politika), utjecajem valute na razmjenu, financijskim transakcijama u međunarodnoj razmjeni, ali i instrumentima unutrašnje privredne politike. Međunarodna razmjena je uvjek funkcionalno povezana sa:a) domaćim tržištem,

b) međunarodnim tržištem, i

c) gospodarskim intervencijamaŐ MR = f(TD, TM, TI).Povezanost svijeta, podjela rada i specijalizacija omogućuju porast blagostanja, jer zemlje uvoze ono što mogu u inozemstvo nabaviti po povoljnijim i kvalitetnijim uvjetima, a izvoze ono o čemu su se specijalizirale proizvoditi. Država se koristi različitim ekonomskim mjerama kako bi postigla i održala nacionalni optimum.

Tržišna intervencija jest svaka mjera gospodarske politike koju poduzima država ili neki drugi subjekt tržišta kojom se troškovi, cijene i valute dovode na razinu na koju ih tržište nebi nikada samo postavilo.

Model zatvorene privrede jest apstraktni idealizirani model pododan za ekonomsku analizu koja u stvarnosti nepostoji (zbog izvozne zavisnosti i upučenosti - što je zemlja manja i više upučena na razmjenu tada udio značenja vanjske trgovine raste).

Vanjska trgovina sastoji se od: a) uvoza; b) izvoza; c) vanjskotrgovinski obrt (broj uvoza i izvoza)

Sekrori međunarodne razmjene: a) razmjena robe, b) usluga, c) kapitala

A) Suštinske razlike unutarnje i vanjske trgovine:

Unutarnja se trgovina obavlja u granicama jedne privrede, a vanjska se trgovina obavlja preko tih granica, dakle ondje gdje kupac i prodavalac djeluju preko političkih granica dvaju odvojenih teritorija. Formalna dakle razlika podrazumjeva prijelaz granice. Suštinska se razlika pojavljuje prvom pojavom vanjske trgovine koja se zasnivala na pojavi specifičnih proizvodnih viškova čije su osobine dozvoljavale daleke tranporte i svladavanje prirodnog otpora razmjeni. (Umjetni otprori odnosno intervencijska ograničenja nisu elementi razlikovanja).

Ako prirodne troškove te vrste promatramo onim redom kako su se oni po svom značenju pojavljivali tijekom povjesti modernog svijetskog tržišta, riječ je o dvijema osnovnim faktorima:

1. Diferencirana mobilnost faktora proizvodnje

Dok se impuls unutarnje trgovine upravo sastoji u izazivanju prelijevanja faktora proizvodnje među granama putem mehanizma unutarnjih cijena, vanjskotrgovisnki impuls ne može vući porjeklo iz sličnog mehanizma jer smanjena mobilnost faktora proizvodnje preko granica sprečava formiranje svijetske prosječne profitne stope kao objektivnog mjerila njihovog preljevanja. Prosječna nacionalna profitna stopa onaj je objektivni kriterij po kojemu se ta unutrašnja preljevanja faktora proizvodnje izvršavaju i mjere.

o Ograničenja u međunarodnoj pokretljivosti kapitala: naknada za korištenje kapitala mora obuhvatiti i određenu riziko premiju jer se zbog većih rizika očekuje i veća dobit. Poznajemo komercijalni i politički rizik.

o Specifičnost migracije radne snage - pojave migracije u svijetu imaju pretežno karakter sporadičnosti, povremenosti i nesinkroniziranosti s kretanjima kapitala i s drugim impulsima koji se pojavljuju u međunarodnim privrednim odnosima. Mnogobrojni faktori se ovdje pojavljuju kao nepoznavanje jezika, različitih običaja, kulture itd.2. Utjecaj jačanja privrednih posebnosti zemaljaČimbenici koji su pridonosili razvoju privredne posebnosti zemalja su:

1. Valutne razlikke među područjima - zemlja koja ima vlastitu valutu može voditi valutnu politiku ili plitiku deviznog tečaja tj. glavni element stimuliranja i destistimuliranja razmjene. Kod zlatnog tečaja i mjenica još nije bilo problema vezanih uz promjene tečajeva (relativne promjene cijena kao relativne promjene tečajeva). U doba zlatnog tečaja sve su cijene bile na istoj razini kupovne moći novca (paritet). Ako je cijena neke robe veća reagiraju ponuda i potražnja i cijena robe će pasti; ali danas se ne mogu sve cijene vratiti već se javljaju dispariteti (odstupanje od jednakosti pariteta cijene iznad ili ispod). Postoje sljedeće vrste tečajeva:

a) Prirodni tečaj valute (Vp) - ponderirani prosjek svih cijena roba

b) Službeni tečaj središnje banke (Vs) - središnja banka integracijom ga održava na određenoj razini

c) Tržišni tečaj (VT) - takav je rezultat ponude i potražnje

2. Razlike u stupnju tehničkog razvoja privrede - specijalizacija razvijenijih privreda u proizvodnji visokih tehnologija, a manje razvijene privrede se sprecijaliziraju u proizvodnji sirovina i poluproizvoda. Mogućnost prijenosa tehnologije se može vršiti kupnjom licence.

3. Razlike u stupnju privrednim bogatstvima

• pokretač vanjske trgovine

• osnovica za razvoj industrije

a) industrija sa sirovinskom bazom osnovana na domaćoj sirovini

b) samonikla industrija

c) uvozno supstitutivna industrija

4. Različitost proizvođačkih i potrošačkih običaja

5. Razlike u gospodarskim ciklusima i dinamici - u 19. st. Engleska je dominirala svijetskim tržištem i nametnula svoj ritam razvoja kao opću razvojnu osnovu. Nakon svijetske krize zahvaljujući razvoju intervencionizma i manje privrede su dobile mogućnost da svoj unutrašnji ritam jače izoliraju od vanjskih utjecaja

6. Djelovanja političke evolucije - Politički rizik s vremenom stalno raste. Utjecaj na privrednu situaciju protivnika danas postao je instrument službene politike nekih zamalja što jest i velika prepreka za vanjsku trgovinu.lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra domestos
Spisak radova mozete naci ovde:
http://www.maturskiradovi.net/srb/izaberite-oblast.html

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum