Potrosnja ekonomija

Go down

Potrosnja ekonomija

Post  Admin on Mon Nov 23, 2009 11:49 am

Potrosnja
8. POTROŠNJA8.1. OPŠTI POJMOVI O POTROŠNJI

Pod pojmom potrošja podrazumijevamo trošenje (utrošak materijalnih

dobara i usluga radi zadovoljavanja ljudskih potreba).

Potrošnja može biti: - proizvodna i

- lična.Proizvodna potrošnja podrazumijeva trošenje materijalnih dobara čiji

je cilj obezbjeđivanje dobara koja će osigurati nesmetani tok repro-

dukcije. Bez te proizvodne potrošnje nebismo imali ni proizvodnje.

Lična potrošnja podrazumijeva trošenje roba i usluga u cilju zadovo-

ljavanja potreba pojedinaca, što je pretpostavka opstanka ljudi.

Lična potrošnja je i cilj proizvodne potrošnje. Treba razlikovati

pojam agregatna i pojedinačna potrošnja.

Agregatna (lat.korj.) znači - združena, spojena globalna. Ona pred-

stavlja ukupnu potrošnju svih materijalnih dobara i usluga jedne za-

jednice u određenom vremenskom periodu. Iskazuje se kao potrošnja

svih dobara u jednoj zemlji u toku jedne godine. Ukupnu potrošnju

trebamo razlikovati od ukupne potrošnje jedne vrste roba ili jednog

proizvoda. Jedan proizvod može se posmatrati kroz njegovo stanje i

kretanje potrošnje bilo u apsolutnim iznosima tj. kao ukupna vrijed-

nost nekog dobra koje se utroši u jednom određenom periodu ili se

može posmatrati kao potrošnja po glavi stanovnika. Potrošnja po gla-

vi stanovnika ili PER CAPITA , omogučuje da pratimo stanje i kretanje

potrošnje nekog proizvoda u nekoj zemlji i da vršimo upoređivanje po-

trošnje datog proizvoda po zemljama.

Struktura potrošnje ukazuje na vrstu proizvoda koji se u datom vremenu

u datom društvu troše. Preko tih proizvoda saznaje se kako o bogatstvu,

standardu tako i o nivou kulturnih vrijednosti jedne zemlje.

Obim i struktura i proizvodne i lične potrošnje ovisi od veličine druš-

tvenog bruto-proizvoda, od njegove naturalne raznolikosti i od same ra-

spodjele društvenog proizvoda - nacionalnog dohotka. Sama proizvodnja

ima bitan uticaj na potrošnju, ali i potrošnja ostaje temeljna odredni-

ca same proizvodnje.

Izdvajanje više sredstava iz nacionalnog dohotka za proširenu reproduk-

ciju jača proizvodnu potrošnju na račun lične potrošnje.

Povečana proizvodna potrošnja u budučnosti biće u stanju da osigurava

veću proizvodnju što će automatski voditi rastu lične potrošnje u budu-

čem vremenu. Držeći se ovih ekonomskih principa što je proklamovalo

obavezu stalnog večeg ulaganja u proizvodnu potrošnju što je stvorilo

brojne devijacije u privredi SSSR.8.2. POVEZANOST PROIZVODNJE I POTROŠNJE U ROBNOJ PRIVREDI

Proizvodnja i potrošnja su dva međusobno uslovljena činioca.

Oba činioca imaju aktivnu ulogu. Potrošnja je razlog organske proizvod-

nje uopšte.

Kada se nebi trošilo nebi bilo razloga za organizovanje proizvodnje.

Proizvodnja kao činilac obogačuje ponudu, a iza toga stoji mogučnost

raznovrsne proizvodnje što sve skupa podstiče tražnju i potrošnju roba.

U procesu društvene reprodukcije proizvodnju i potrošnju povezuju dvije

reprodukcione faze, razmjena i raspodjela. Riječ je o suštinskim vezama

koje omogučuju usmjeravanje jedne ili druge faze ili podsticanje obiju

faza. Raspodjela kao činilac povezivanja proizvodnje i potrošnje utiče

kroz raspodjelu društvenog bruto-proizvoda i nacionalnog dohotka, ali i

raspodjela u okviru mikro-sistema i novom struktuiranju određuje proiz-

vodnju, veći ili manji lični dohoci određuju šta će se ubuduče proizvo-

diti. O tome nam ukazuje problem Gifenovog paradoksa. Razmjena kao či-

nilac proizvodnje i potrošnje ima svoj uticaj. Preko trgovine kao ins-

titucije razmjene osigurava se dostignuta proizvodnja u svako vrijeme i

na svakom mjestu što podstiće potrošnju i proizvodnju.

8.3. PROIZVODNJA I LIČNA POTROŠNJA U SISTEMU ROBNE PRIVREDE

U okviru ovog problema razmatra se obim i struktura proizvodne i lične

potrošnje i njihov međusobni uticaj.

8.3.1. Obim i struktura proizvodne potrošnjeProizvodna potrošnja podrazumijeva utroške čiji je cilj stvaranje novih

upotrebnih vrijednosti koje su namjenjene novoj proizvodnji, tj. obnav-

ljanju procesa reprodukcije. Obim proizvodne potrošnje zavisi od obima

proizvodnje. Što je proizvodnja veća i raznovrsnija obim proizvodne po-

trošnje je veči. Na proizvodnju, njenu veličinu, stanje i kretanje uti-

ču dva faktora:1.Veličina društvenog bruto-proizvoda, a prije svega veličina onog di-

jela koji ide za obnavljanje proizvodnje,

2.Veličine nacionalnog dohotka i onoga njegovog dijela koji se izdvaja

za proširivanje reprodukcije.

8.3.2. Obim i struktura lične potrošnjeLična potrošnja podrazumijeva trošenje u cilju zadovoljavanja potre-

ba pojedinaca.

Na obim i strukturu lične potrošnje utiče veličina društvenog proiz-

voda u okviru čega posebno veličina i raspodjela nacionalnog dohotka.

Trošenjem svoga dohotka i kupovinom onih dobara kojim podmiruju pot-

rebe, oni određuju šta će se proizvoditi i to je u ekonomskoj nauci

poznato kao normalni slijed.

Za razliku od normalnog postoji i izvrnuti raspored kojega je svoje-

vremeno ustanovio Džon Galbrajt. On podrazumijeva stanje u kome pro-

izvodnja određuje šta će se trošiti a samim tim i proizvoditi.


lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanje nagradna igra domestos
Spisak radova mozete naci ovde:
http://www.maturskiradovi.net/srb/izaberite-oblast.html

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum