Centralna banke Italije

Go down

Centralna banke Italije

Post  Admin on Tue Nov 24, 2009 1:07 pm

Šta je Centralna Banka?

Centralna banka je definisana kao samostalna i jedinstvena emisiona ustanova monetarnog sistema, odgovorna za monetarnu politiku, za stabilnost valute i finansijsku disciplinu i za obavljanje drugih poslova određenih zakonom.

Centralna banka može da obezbedi ostvarivanje svojih funkcija uz pomoć instrumenata monetarno-kreditnog regulisanja, u koje spadaju: eskontna stopa, obavezna rezerva, utvrđivanje minimalne rezerve likvidnosti, kupovina i prodaja hartija od vrednosti, učešće u deviznim transakcijama, ograničenje plasmana, i slično.

Banka Italije je Centralna Banka Republike Italije i deo Evropskog Sistema Centralnih Banaka (ESCB) i Eurosistema. To je institucija javnih prava i teži ka ciljevima generalnih interesa monetarnih i finansijskih materija: stabilnost cena, glavni objektiv Eurosistema pod ugovorom osnovanim od Evropske zajednice (EC ugovor); stabilnosti i efikasnosti finansijskog sistema, tako primenjivati princip zaštite o čuvanju sadržan u Konstituciji (član 47(1)“Republika podržava i štiti čuvanje u svim svojim formama, i reguliše, koordinira i kontroliše proviziju kredita“); i druge obaveze koji je italijanski zakon poverio njima.

Kada izvršava svoje zadatke Banka funkcioniše autonomno i nezavisno, u usklađenosti sa principom providnosti i primenljive provizije zajednice i italijanskog zakona.

U skladu sa javnom prirodom njihovih funkcija i svesnošću važnosti njihovih zadataka i odgovornosti, Banka priprema informacije i podatke za maksimalno širenje informacija i znanja.

Funkcije i Vladanje

Aranžmani funkcija i vladanja Banke Italije su bazirani na različitim legalnim izvorima: zakonom Zajednice, koji reguliše aktivnost Evropskog Sistema Centralnih Banka (ESCB), provizije bankarstva i finansijski zakon u vezi sa nadzornih moći, drugih provizija koje kontrolišu njihove odnose sa ministarstvom ekonomije i finansija i drugih autoriteta i njihovih zakona.

U Eurosistemu, od kojih je integralni deo, banka doprinosi monetarnoj polisi odluka kroz aktivnost Guvernera u Guvernerskom odboru od Evropske Centralne Banke i njihovih eksperata u Eurosistemskom komitetu i radnim grupama koji izvode neophodne tehničke analize. Oni izvode ove funkcije pod članom 105 pod ugovorom Evropske Zajednice i član 3 statuta Evropskog Sistema Centralnih Banaka.

Na nacionalnom nivou, indirektna referenca Bankinih funkcija može se naći u članku 47(1) konstitucije, koja snbdeva za zaštitu štednje (“Republika podržava i štiti čuvanje u svim svojim formama, i reguliše, koordinira i kontroliše proviziju kredita“).

Glavni legalni izvor koji se tiče finkcija Banke i organizacije su:

· Zakonodavni Dekret 385/1993 (Utvrđen Zakon o Bankarstvu)

· Zakonodavni Dekret 58/1998 (Utvrđen Zakon o Finansijama)

· Zakonodavni Dekret 43/1998, koji adaptira italijanski zakon na provizije o ugovoru Evropske zajednice na monetarnoj polisi i Evropskom Sistemu Centralnih Banaka

· Zakon 262/2005,koji sadrži provizije za zaštitu štednje i regulisanje finansijskog tržišta

· Zakonodavni Dekret 303/2006,koji sadrži provizije koje koordiniraju Utvrđenim zakonom o bankarstvu i Utvrđenim zakonom o finansijama sa Zakonom 262/2005;

· Novi statut Banke,odobren od Dekreta Predesednika Republike i datiran 12-og decembra 2006.


Članovi direktorata

Direktorat se sastoji od vladajućih tela koji su podvrgnuti članovima 21,22 i 23 od statuta, koji se sastoji od Guvernera, Generalnog Direktora i tri zamenika Generalnog Direktora i odobreno da usvoji mere spoljašne važnosti vezane za izvođenje javnih funkcija poverene od strane Zakona Banke u težnji ka njihovim ciljevima, osim odluka koje spadaju u autoritet os Evropskog Sistema Centralnih Banaka.

Rezolucije su donete sa apsolutnom većinom prisutnih; gde su brojevi u odeljenju jednako podeljeni,Guverner ima presudni glas.

1. Guverner:Mario Draghi
2. Generalni Direktor:Fabrizio Saccomanni
3. Zamenik Generalnog Dirktora:Antonio Finocchiaro
4. Zamenik Generalnog Direktora:Ignazio Visco
5. Zamenik Generalnog Direktora:Giovanni CarosioIstorija Banke ItalijeBanka Italije je ustanovljena 1893 godine kao deo celokupno priznatog kao italijansko izdanje Banke. U 1926-oj godini banci je dodeljeno bitno javno priznanje, pošto je postala jedina institucija koja je imala pravo da izdaje novčanice. Dodeljena su joj prava na bankarskim nadzorom koji će biti proširen i ojačan od 1936. Zakonom bankarstva, koji je takođe formalno prepoznao statute Banke kao institucija javnih zakona. Ovo je ostalo kao osnov zakonodavstva italijanskom bankarstvu do 1993., kada je utvrđen zakon o bankarstvu,i dalje važeći, donet je zakon. Krucijalan prolaz u istoriji Banke je bilo stabilizovanje lire 1947. Porast inflacije nakon rata je prekinut i monetarni uslovi za „ekonomskim čudom“ 50-tih su osnovani. U konstituciji 1948. upisan je princip „zaštite štednje“. Prateći šokove 1970-tih na internacionalni monetarni sisem i liru, italijanskoj dezinflaciji pomogla je jača legalna zaštita za samostalnost Centralne Banke. Ponovo osnovana stabilnost valute i početak prilagođavanja javnih finansija je omogućilo da se Italija povinuje sa standardima postavljena zakonom Maastricht-a 1992.godine i da se kvalifikuje za vodeću grupu zemalja koje usvajaju EURO kao njihovu valutu u 1999-oj godini. Euro nočanice i metalni novac su počele da se koriste u 2002-oj godini.

Organizacija


Bankina organizaciona struktura ukazuje na tri nivoa na kojima funkcioniše: internacionalni, nacionalni i lokalni. Uprava formuliše i primenjuje strateške, menadzerske i funkcionalne polise, priprema regulacije i ocenjuje postignute rezultate.

Bankina geografska organizacija se sastoji od 97 ogranaka smeštenih u 95 glavnih gradova zemlje. Filijale izvode zadatke u skladu sa novčanim uslugama i Minisarstvom finansija, izdanjem novčanica, bankarskim i finansijskim nadzorom, nadgledanjem uplatnog sistema, i analiza ekonomskog i finansijskog razvoja na lokalnom nivou.

Širom sveta banka ima filijale u Briselu, Frankfurtu, Londonu, Parizu, Nju Jorku i Tokiu. Oni nadgedaju ekonomski i finansijski razvoj u zemljama u kojima se nalaze, brinu se o vezama sa monetarnim institucijama, bankama i finansijskim institucijama, i pružaju savete italijanskim ambasadama. I dodatno, članovi bankinog osoblja izvode finansijske analize i pružaju tehničke savete nekim italijanskim ambasadama (Vašington, Moskva, Kairo i Peking) i u italijanskom permanentnom zastupništvu Evropske Unije u Briselu.

U toku je obimna reorganizacija u svakom aspektu banke (uprava, filijale i isturena odeljenja širom sveta). Cilj je da se ojača obavljanje bankinih institucionalnih funkcija, poboljša efikasnost mreže filijala, i poboljšati korist profesionalnih veština osoblja.
lektira, studentski, poslovna, megatrend, diplomski radovi , magistarski radovi, maturalni radovi, diplomski rad, eseji, maturski radovi, seminarski radovi, diplomski radovi, master radovi, magistarski radovi, domaci radovi, domaci zadaci, projekti, maturalni, maturalne radnje, seminarski, maturski, diplomski, ekonomija, ekonomski, pravo, prava, menadzment, marketing, instalacija, tutorijal, tutorijali, tutorial, baze, baza, sistemi, informatika, ekonomika preduzeca, analiza, racunovodstvo, bankarstvo, osiguranje, spoljnotrgovinsko poslovanje, poreski sistem, politika, inteligencija, psihologija, sociologija, geografija, etika, kultura, fizika, seminarski rad, maturski rad uticaj religije na kulturu ilijada i odiseja lektira može li malo preduzeće imati monopolni položaj na tržištu ekonomija i pravo novac osnove menadzmenta knjiga srbija upravljanje promotivnim aktivnostima na primeru preduzeća hamlet zakljucak lik sonje iz lektire ujka vanja sonja lik iz ujka vanjehttp://www.maturskiradovi.net/srb/citaonica/centralna-banke-italije.html

Admin
Admin

Posts : 227
Join date : 2008-06-25

View user profile http://www.maturskiradovi.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum